AI Content Chat (Beta) logo

1995 U.S. Individual Income Tax Return (B_Clinton_1995)

7 lncomt w b a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DMdend kome, Attach Schedule 8 H ouo( $400 l .~~~~*~*~~~~~~b~*~**~*,,,......,*,,,,, 10 Wablo rdundo, credk 0~ offs& of stata and lcr3l itrcomr hxa-g (sed paw 16). . . . , , , , . . , , , . , 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ulmofiy rebBjti ‘*....~**~..*.o...*....~~..*...**~~*.......,.....,,,.,,,,,,*..., 12 ausiniss, koma pr (Imd). M&97 sc~tie c OI GE2 ‘*‘.*.*........*.*............,**,* I 12 I 13 CdW gdn cr (km). II reqdrod, attach Schedule 0 . ..~.~*..**.......r.............,*,*, 14 C?tW galm P (Iowe). AtUh Fnm 47’97 l .-.‘..b*......-4...........*..,......,...,,. 16rr rdIdIRA&nbuuom... . . . . . . . 16& I b Tuabk amaunt (pg. lb) I 168 I r I@@ TcMpendomrnUrnnuMu..,.. 1164 _ I ] b rwabro rmwnt (pQ. 16) lb8 1t hmbd red tab, royrb, pvtw8hipr, s tofpcnuofl3, tua4, etc. Attach schdulr E.. . , . . . , . . 17 1 18 Farm inccme or &SW). Attach Sckduk F . . . . . . . . . . . . . . l r~..**.*b......o8,,,.,.....,* 17) Id -~- la Urwnploymnt Comp8n4ptfOll (oee page . . . . ..o...**.....*.o....~***............... Sodrlubcui~b4neRb l *r...... I b Taxable zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamaunt (po. 18) 21

TO:703 533 4440 X324566210 p1 314,074 w3 u mu UM wpu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d you: 2!L 261,720 0 n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $~t, 261,720 CO Add Ineu 38 rnd 33. . . . , ~****~~b******~*~**~.......,,...*.......,.,...,.,....,.~~~ b Ilr- U $vbtti Ilea rb kom Un, 10. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIf JJne r6 b frum thrn dnrr 40, Mbr 4.. . . . . . . . . - l . . . l . . . . e . . . . b Y Y .

PffiE:04'08 .*, - -” .J 96 15:25 FROtl:W H PRESS OFFICE 2024566210 TO:703 533 4440 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ti I. : -m-L i * I: -- _I I ’ .m4I ! *aelI -- r\ ?; _I

2024566210 ' TO:?03 533 4440 PffiE:05'08 #'R-X? 96 15:26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFROPW l-4 PRESS ffFfCE _ ~ .~ William J. and Hillary Rodham ClhLon __ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * AIfwhmrn4 Schedule B - Interest and Dividend Income 08 ihq*tu8ua Amount 9 337 1 380 e I 31 - - 0 ti 1 I I PM II . t=T- ) 1st Fj.@lity Dank Trustee 2,663. ---- --- -~---v-~----,--~-rr-_ ------ II------- Qgston lt't'nrbor Tr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACo, ---- _I -~--------a-----Y-I ----------c---m I 2,521~ 1 I 6 , , -- , t ! c 1 I ~-v-----Ce-----veeIeL-~~“-Y~e~I-- 6 Adit& k&i &ii B ‘,,‘,~,,,,eo,,,***~,,,,,ooo,,,*,,,o,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,.,,, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 C@W QoJn cnJitlbuloru, EnW two rnd on Schadti 0’. , , . , , , , . , , , , , , , I UoMxabIr dktlbutfou, (Sm tlw Inrk fu Fam 1040, Iho 9.) ,,**.*r,o,,. * # AddUw7rndd ‘,,,,,,,,,,**,o,,,*,,bD,,*,,,,ooo,o*,*,,...,.,,,..,..~,,,,,,,,,.,,. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10 Scrbhct NW 9 tom he a. Enbr the n#utt hue wd on tarn VW, 4ho a,, , , , , , , , , . . , , , , , , , , , , , b IX ,.,,,,,,,,,,...... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Qtho#uk 8 (Form WQ) 1995

fif'Rb22 % 15:27 FROM:W H PRESS OFFICE 20245662i0 TO:703 533 4440 PAGE:06'08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 96-12049 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Enk yaw Shod-(EYm totals, tf any, kom TobJ tio(l-lrwm Wea p&r unoufltr. Add cdumn (6) of Yner I rnd 2 a...., .._ .I ,.. %, I*.,...*,II .,. .-WI. - - “ll,c.nl I_ ._. ________c_ ._,.._ ..,-. w..--. -1 = -. --“--3--.-C-4.1 ^_ . . __. . .._s ._ ,.” _,.__.-.. .” _. _._.- . . - . -.. _ ______

Income: 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnoyalth zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAroadwad . . . . . , . . , . , . , , , . , . . . , . . . . . Ewpen~ee: 1 AMsIng.. l . . . . . . . . . . . . . . . . . .,..... . . . . . Au@ lind trawl (fro0 page E-2) .,.... t*..o,..., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Clean~~rndmdlnlancrnce....... . . . . ,,.,, . . . . CAmml6alMr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, . , l ..,....*..,e,,.,.. ,I.. l . . . h6WmFxL.. . . .,.*.....- ,**.***...,,.*..., Legal rnd otkv pfoli3sdonal lees. I. . , , . . . . . . . . . MaMQe~t)oes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a..... Melgage In&mat pIId lo banks, etc. (~CIQ ~4~8 E-2 1 , CHW Intad ..,,,,.... .,..,.......,,,.*..* RqMh. . . . I . . . . l * . . . . * .a*...*...-..,...,. 14 Supplks * 0 I . . ..,.,....L . . . . ..**......I.... I 1u TBXBb.~....................~.......~~,.., I 16 Uum!i e * * * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 17 I w . _ . I I I . . 18 . -w----w-*--- ~I-------~----~ . . , , *r 1@ I I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT

2024566210 0 TO:703 533 4440 .?RGE:08'08 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA WR-22 96 1528 FROPW t-i PRESS OFFICE Wjlliam J, and Hillary Rdham Clinton I"le;i I I I 7 1 1 0 I El I I I I I _ r I ’ . 1 I. 1 10 Addcdumns(h)and(L)~Y~~ ................................................................... 29 56 AdbCdumru(~),(~),rnu~)af~m~ ............................................................... aar( t \ CI I 01 I -I.-.. 1 i-r- -rt--- -r i I I 1 ?i-t-- 1 1 I 1 1 I I I I 1 1 I 1 I 1 I I I I _ I

Next in

Next in