AI Content Chat (Beta) logo

12 kasulikku / meelelahutus Mustamäe 13. mai 2024 Mais saab tasuta õigusnõu Mustamäel ja Lasnamäel Tallinna linn pakub elanikele tasu- kaadid, kohtutäiturid. Nõustamine toi- ta õigusnõu nõustamispäevadel, mis mub eesti, vene ja inglise keeles. Eelre- toimuvad graafiku järgi igas linna- gistreerimist ei toimu. osas. Järgmised nõustamispäevad on Nõustamisele võib minna endale so- 16. mail kell 9-13 Mustamäe ning bival kuupäeval sõltumata sellest, mil- 30. mail kell 9-14 Lasnamäe linna- lises linnaosas elatakse. osa valitsuses. 2024. aasta esimesel poolaastal Õigusnõustamise päeva raames on või- saab õigusnõu veel järgmistel ae- Päevakeskuse kevadised tegemised malik tasuta õigusnõu saada perekon- gadel: naõiguse, pärimisõiguse, võlaõiguse, le- ▶ 16. mail kell 9-13 Mustamäe linna- Lõpuks ometi on kevad käes ja loo- da kohti Ohtu mõisas 01.07 ja 03.07 pinguõiguse, tööõiguse, maksuõiguse, osa valitsuses (Vilde tee 118) detavasti ilmataadi üllatused möö- - tarbijakaitse, täitemenetluse ja korteri- ▶ 30. mail kell 9-14 Lasnamäe linna- toimuvatele etendustele „Tutvumis das. Aga me ei lase ennast sellis- kuulutus“, hind 34 €, buss väljub kell ühistutega seotud küsimustes, samuti osa valitsuses (Pallasti 54) test üllatustest segada. Oleme mit- 18.00 ikka Maxima eest. suhtlemisel kohalike omavalitsuste või ▶ 6. juunil kell 9-14 Kristiine linna- mel pool Eestimaal ringi reisinud Päevakeskuses kohapeal on meil riigiasutustega. osa valitsuses (Metalli 5) ning ees ootavad suvised teatrikü- kõik nii nagu tavaliselt. Huviringid Õigusnõu annavad Eesti Juristide Lii- ▶ 13. juunil kell 13-18 Põhja-Tallin- lastused. toimuvad kuni maikuu lõpuni, see- du spetsialistid – notarid, juristid, advo- na valitsuse (Kari 13) järel ootab ees suvepuhkus. Juuksurid, 23. aprillil oli meil reis nimega „Šo- maniküür, pediküür töötavad juulini. keeriv Ida-Virumaa“. Juba hommi- Päevakeskus puhkab 01.07 – 04.08. kul oli „šokeeriv“ ilm, aga kõik, kes 22.05 kell 12.30 kutsume teid Mustamäel jätkuvad ka juunis - tulema pidid, olid kohal ja reis kuju Päevakeskuse kevakontserdile,kus nes tänu giid Markole üllatavaks ning - esinevad solistid ansamblist „Har tasuta õigusnõustamised meeldejäävaks. Käisime vahepeal ka moonia“. bussireisil Paldiskis ja Padisel. Teatri- 30.05 kell 12 avatakse Männi reisid viisid meid aga Rakverre ja Tar- pargis ülelinnaline Seenioride suve- Maikuus saab registreerida nõustamistele, tusse. Rõõmsaks teeb, et saame pak- simman. On laulu ja tantsu Tallinna mis toimuvad 6. ja 20. juunil. Õigusnõusta- kuda nii palju huvitavaid elamusi ka Päevakeskuste kollektiivide esituses. mine toimub nii eesti kui vene keeles. Vaja- Tallinnast välja sõites. Ja päris palju Päevajuht Jaan Kirss, tantsuks esineb lik on eelregistreerimine tel 645 7500. sõite on veel ees. Kui sa veel pole en- bänd Estonia Brass. Pange see kuu- nast ühelegi reisile kirja pannud, tule päev kindlasti oma kalendrisse kirja! Nõustamisele registreerunu saab õiguslikke sel- läbi ning vaatame ehk leiame mida- Ilusat ja tegusat kevadet! gitusi, infot ja/või suuniseid edasiseks tegevu- gi sulle sobivat. Täna on veel pakku- Mustamäe Päevakeskus seks enda eelregistreeritud küsimustele järg- mistes õigusvaldkondades: Mustamäe Päevakeskuse hinnakiri ▶ Perekonnaõigus (elatis, hooldusõigused, suht - JUUKSELÕIKUS 6,00 € luskord jms) KEEMILINE LOKK 17.00 – 20.00 € ▶ Asjaõigus: (eelkõige omandiga seotud küsi - JUUKSURI KOJUKUTSE KOOS TÖÖGA 17.00 € mused jms) MANIKÜÜR 6.00 € ▶ Võlaõigus (lepingu täitmisest ja rikkumisest RIPSMETE/ KULMUDE VÄRVIMINE 3.00 € tulenevad nõuded, üürilepingud jne) Õigusnõustaja Vahur Kõlvart PEDIKÜÜR 12.00 € ▶ P ärimisseadusega seonduv konsultatsioon ▶ Magistrikraad International University Audentes ülikoolis, lisaks kõrgha- MASSAAŠ 0,5h 15.00 € ▶ Pankrotiseaduse ja täitemenetlusega seon - ridus ka ärijuhtimises ja tehniline eriharidus. SAUN 1h 5.00 € duv konsultatsioon ▶ Töötab õigusbüroos HUGO OÜ, kus on kliente nõustanud ja esindanud SUPP 1.50 € üle 6 aasta. PRAAD 3.00 € NB! Nõustamist ei osutata väärteo- ja kriminaal- ▶ Tallinna linnavolikogu liige, Mustamäe linnaosakogu liige. asjades ja ka korteriühistuga seotud küsimustes. MAI HOROSKOOP Jäär Sõnn Kaksikud Vähk Lõvi Neitsi 21. märts – 19. aprill 20. aprill – 20. mai 21. mai – 21. juuni 22. juuni – 22. juuli 23. juuli – 22. august 23. august – 22. september Tegutsemislusti ja julgust on sul Viimast kuud liigub õnnetoov Ju- Kuni 20. maini on energia pigem Tahad end kangesti tööalaselt Eriti kiires sõiduvees on need Lõ- Oled eriliselt julge ja seiklusal- ohtralt – sel kuul on sulle toeks piter Sõnni märgis, lisaks toetavad sisemaailma suunatud. Tuleb va- tõestada, näidata, milleks sa suu- vid, kel vaja sel kevadel õpingud dis. Maailm tundub sulle avasta- Jäära märgi juhtplaneet, energiline sind ka energiaallikas Päike ning nade asjadega tegeleda, otsi kok- teline oled. Sul jagub julgust ja teo- lõpule viia. Eksamid ja muud proo- mist vääriva, põneva paigana. Oled Marss. Tema toel oled valmis jõuli- armastuse planeet Veenus. Mai on ku sõlmida, teha suurpuhastust tahet, suudad alustada uusi pro- vilepanekud ei hirmuta sind. Vas- valmis uuteks kogemusteks, tahad selt tööd murdma ja oma unistuste kuu, mil taevased väed sind eri- nii enda südames kui ümbritse- jekte ja pürgida jõuliselt oma ees- tupidi – näed neis võimalust teis- piire avardada. Võimalik, et avas- nimel pingutama. Lihtsam on te- liselt õnnistavad! Küllap tunned vas keskkonnas. Ikka selleks, et märkide poole. Kui esile kerkib tu- telegi demonstreerida, kui tark ja tad enda jaoks mingi uue ala, mil- ha asju, mille eest ainuisikuliselt end hästi ja mõnusalt, tahad elu seal leiduks piisavalt ruumi uuele gevaid konkurente, siis see ainult tugev sa oled! Kõigest sellest, mi- le kaudu saad eriliselt väärtuslik- vastutad. Oled väga sirgjooneline nautida. Pean aga oma kohustu- ja paremale! Sest kuu lõpus algab tugevdab sinu tahet edasi pürgida. da sa viimasel ajal õppinud oled, ke teadmisi. Kui sõidad enda jaoks ja enesekindel, mis raskendab mõ- seks sind veidikene takka utsitada eriliselt soodne aeg: Päike jõuab 20. Pistad nende julgesti rinda. Häs- on kasu ka karjääri edendamisel. uude keskkonda ja tutvud võõraste nevõrra koostöö tegemist. Raha- – pead ise ka panustama, et võima- mail Kaksikute märki, lähipäevil ti oluline on väärtustada neid ini- Kui sul on soov kõrgemale posit- inimestega, siis kulub ka ettevaa- ja äriasjus saadab sind õnn. Astu luste rohke aeg täiega ära kasuta- järgnevad talle ka õnneplaneedid mesi, kes on sulle tugevaks toeks. sioonile jõuda, siis tegutse selle ni- tus marjaks ära. Kedagi esimesest esimene samm, siis hakkavad as- da! On vaja laduda kindel vunda- Veenus ja Jupiter. Õnn saabub si- Ole avatud ka sellele, et tekivad mel – pöördu ise tööandjate poole, hetkest usaldada pole kuigi mõist- jad juba iseenesest kiirelt sujuma! ment tuleviku edule, niisiis – te- nu õuele, su tegemised edenevad uued tutvused, sõprus- ja koos- näita, et oled olemas ja väljakut- lik, õpi enne inimest tundma! gutse! kiirelt ja tõhusalt! töösuhteid. seteks valmis! Kaalud Skorpion Ambur Kaljukits Veevalaja Kalad 23. september – 23. oktoober 24. oktoober – 21. november 22. november – 21. detsember 22. detsember – 19. jaanuar 20. jaanuar – 18. veebruar 19. veebruar – 20. märts Kõige tähtsam teema on armastus, Tööd on ilmselt väga palju, panus- Oled hästi aktiivne, tahad palju lii- Tähelepanu on suuresti koduses- Tuleb tegus ja kirev kuu – sul on Ilmselt näed vajadust äriasjadega mis tekitab tuliseid kirgi nii heas tad selle tegemisse jõuliselt. Kui kuda, oma jõu ja osavuse proovile se sfääri suunatud. Märkad vaja- palju ringi liikumist, erinevate ini- tegeleda, sissetulekut suurendada. kui ka halvas mõttes. Partnerlus- praegu end kokku võtad, tulevad panna. On suurepärane aeg tree- dust kodus midagi muuta, paran- mestega suhtlemist. Mõttevahetu- Kui tublisti panustad, õnnestuvad suhe on sulle oluline, aga tunded suvekuud muretud, saad endale ningute alustamiseks, uute spor- dada, uuendada. Aeg sobib nii pisi- sed kujunevad elavaks ja kohati lii- asjad hästi. Nõuannetesse rahaas- on jõulised ning mõnikord on kõi- korralikult puhkust võimaldada – dialade proovimiseks. Kui tunned remondiks kui ka suurema ümber- gagi emotsionaalseks. Tuleb tähe- jus suhtu skeptiliselt – kuula vaid ge kallima inimese käike keeruli- selle nimel tasub pingutada! Ar- end oma kehas hästi, siis on lihtne ehituse ette võtmiseks. Nii mõnigi lepanu pöörata sellele, et su hoog- parimaid asjatundjaid! Kui aga si- ne mõista. Hoidu konfliktide te- muasjus võib avaneda vägagi häid ka sisemist tasakaalu saavutada. Kaljukits soetab endale uue (suve) sad väljaütlemised kedagi ei kah- sehääl ütleb, et asi pole päris õige, kitamisest, ole suhetest rääkides võimalusi. Sa ei pea pingutama Vajad ka võimalust lõbutseda, ta- kodu. Jäta ainult meelde, et täht- justaks ega tüli õhutaks! Samas on usalda enda tunnet. Teiste inimes- hästi tasakaalukas! Kui sul on va- selle nimel, et vastassoole silma had olla pidude hing. 23. mail kul- said otsuseid tehes tuleb ka pere- oluline vahepeal aeg maha võtta, tega on sul nii või naa vaja väga ja piire seada, siis tee seda vääri- jääda. Lihtsalt ole sina ise, mine mineerub täiskuu Amburi märgis ga nõu pidada! Tähtis on võtta ae- kodule ja perele pühenduda. Just palju suhelda – just neilt saad in- kalt ja kindlakäeliselt. Rahaasjad seltskonda ja ole avatud suhtluse- – see on sinu jaoks eriline hetk, mil ga meelelahutuseks. Oled tavapä- kontakt kõige lähedasematega, fot, mis edasi viib. Ka sinul on nei- edenevad eriliselt hästi. Usalda- le. Õiged inimesed leiavad justkui saad vabaks lasta kõik selle, mis raselt mängulisem, naudid nii ho- oma pereliikmetega, annab sul- le olulisi nõuandeid jagada. da tasub tõeliselt professionaal- iseenesest tee sinu juurde. sind enam ei teeni. bidega tegelemist kui seltskond- le ohtralt jõudu ja kindlustunnet. seid nõuandjaid. likku suhtlust. Koostanud astroloog Maria Angel

Mustamae Ajaleht - Page 12 Mustamae Ajaleht Page 11 Page 13

Next in

Next in