AI Content Chat (Beta) logo

6 PRAKTYCZNYCH WSKAZÓWEK JAK PRAWIDŁOWO ZAMONTOWAĆ LAMPY WISZĄCE NAD WYSPĄ KUCHENNĄ Zawieś lampy 80-100cm nad blatem swojej wyspy kuchennej. Zalecamy co najmniej 40cm odstępu pomiędzy oprawami. NAD BLATEM STOŁU Polecamy zawieszenie lampy 80-100cm nad powierzchnią blatu. Szerokość lampy powin - na być co najmniej 20cm węższa nić szerokość stołu. W HOLU I PRZEJŚCIU Żeby lampa nie przeszkadzała w otwieraniu drzwi i nie zahaczała o głowy domowników zawieś oprawę co najmniej 200cm od podłogi. Zostaw nie mniej niż 120cm miejsca od najszerszego miejsca lampy do ściany. PODŁUŻNE LAMPY Rekomendujemy wybór lampy, która mierzy nie więcej niż 2/3 długości stołu lub wyspy. Rozważ zawieszenie pary dwóch długich lamp aby oświe - tlić bardzo długie blaty kuchenne lub stoły. NAD OKRĄGŁYM STOŁEM Polecamy montaż lampy 80-100cm nad blatem. Zalecamy wybór lampy zbudowanej na bazie okręgu oraz średnicę lampy nie mniejszą niż poło - wa oraz nie większą niż 3/4 blatu średnicy blatu. SUFITY O WYS. MIN. 2,9M Do wysokich wnętrz zalecamy duże i okazałe lampy, które “nie zginą” w pomieszczeniu oraz zapewnią wystarczającą ilość światła.

Cosmolightcatalog - Page 70 Cosmolightcatalog Page 69 Page 71