AI Content Chat (Beta) logo

g a m m a b i s nowoczesne / modern 056 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL GAMMA BIS LP 2,5 GAMMA BIS LP 3,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D/C W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000028 GAMMA BIS K 40/– 60/10/54 36 5760 160 40 3220 80,5 – 172-0024-000109 GAMMA BIS LP 2,5 300/250 –/10/54 36 5760 160 40 3220 80,5 FBK 90/18 190-1111-300006 GAMMA BIS LP 3,0 350/300 –/10/54 36 5760 160 40 3220 80,5 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base C – oprawa / fixture Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. by ELMARCO 0PTYKA OPTICS S 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:17 Page 11

Layout 1 - Page 58 Layout 1 Page 57 Page 59