AI Content Chat (Beta) logo

c h a n t a l oprawy / fixtures 120 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO CHANTAL M CHANTAL S index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000056 CHANTAL S 32 56/56/57 32 4900 154 36 4000 112 0,12 5,5 195-1111-000057 CHANTAL M 32 56/56/50 32 4900 154 36 3460 96 0,12 5,5 195-1111-000058 CHANTAL S 2 x 24 AS 56/56/57 48 7400 154 55 6150 112 0,12 5,5 195-1111-000059 CHANTAL M 2 x 24 AS 56/56/50 48 7400 154 55 5300 96 0,12 5,5 195-1111-000060 CHANTAL S 3 x 24 56/56/57 72 11100 154 83 8000 112 0,12 5,5 195-1111-000061 CHANTAL M 3 x 24 56/56/50 72 11100 154 83 8000 96 0,12 5,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. CHANTAL 72 CHANTAL 48 CHANTAL 32 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 17

Layout 1 - Page 122 Layout 1 Page 121 Page 123