AI Content Chat (Beta) logo

g e d a n i a oprawy / fixtures 114 METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 191-1111-000026 GEDANIA K COB 46/35/92 23,5 4900 180 26 3500 140 0,11 5 195-1111-000089 GEDANIA 24 35/35/70 24 3700 154 30 2750 92 0,11 5 195-1111-000030 GEDANIA 32 35/35/70 32 3900 154 36 3400 92 0,11 5 195-1111-000029 GEDANIA 48 35/35/70 48 7400 154 60 5500 92 0,11 5 191-1111-000027 GEDANIA BIS K 46/35/70 23,5 4230 180 26 3600 140 0,07 4,5 195-1111-000091 GEDANIA BIS 24 35/35/70 24 3700 154 30 3050 102 0,07 4,5 195-1111-000092 GEDANIA BIS 32 35/35/70 32 4900 154 36 3600 100 0,07 4,5 195-1111-000093 GEDANIA BIS 48 35/35/70 48 7400 154 60 6100 102 0,07 4,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. GEDANIA 32 GEDANIA 24 GEDANIA 48 GEDANIA 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 11

Layout 1 - Page 116 Layout 1 Page 115 Page 117