AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 111 Nowoczesna oprawa przystosowana do mocowania zarówno na elewacji, jak i na słupie. Korpus z aluminium stanowi podłoże pod szczelne moduły LED oraz komorę osprzętu. Nastawny uchwyt 0 0 , 5 0 , 10 0 umożliwia wygodny montaż do podłoża. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, ulic, placów ze słupa lub elewacji. Możliwość stosowania różnych optyk. Modern fixture adapted to be mounted both on a fasade and on a post. Body made of aluminum forms the base for sealed LED modules and equipment chamber. Adjustable handle 0 0 , 5 0 , 10 0 allows easy mounting on fasade or post. Designed for: illumination of public spaces, streets and squares from a post or a fasade. Possibility to choose different optics. BERNA N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A BERNA K 48 b e r n a by ELMARCO 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 8

Layout 1 - Page 113 Layout 1 Page 112 Page 114