AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 113 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A g a m m a by ELMARCO GAMMA 32 GAMMA 23,5 COB Nowoczesna oprawa o uniwersalnej formie, przystosowana do montażu na słupie o wysokościach 4–5 m. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowi podstawę pod klosz z PMMA odpornego na UV oraz daszek, który jest jednocześnie odbłyśnikiem. Energooszczędny moduł LED IP 65 o różnych rozsyłach światła. Całość spina stelaż montażowy. Klosz z przezroczystego PMMA odpornego na UV lub z PC na zamówienie. Przeznaczenie: oświetlenie parków i skwerów, dróg osiedlowych. Modern fixture with a universal form, adapted to be mounted on a post at a height of 4–5 m. Body made of die-cast aluminum forms the grounds for a UV-resistant PMMA lamp-shade and its canopy, which is also a reflector. Energy-saving IP 65 LED module with a variety of light distributions. The whole is fastened together by an assembly frame. Lamp-shade made of transparent, UV-resistant PMMA or PC – on request. Designed for: illumination of parks and squares, local residential roads. GAMMA index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000068 GAMMA LED 36 S 56/56/65 32 4900 154 36 3550 98,5 0,10 4,5 195-1111-000069 GAMMA LED 36 AS 56/56/65 32 4900 154 36 3550 98,5 0,10 4,5 195-1111-000070 GAMMA LED 26 COB 56/56/65 23,5 4060 173 26 3300 126 0,10 4,5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:43 Page 10

Layout 1 - Page 115 Layout 1 Page 114 Page 116