AI Content Chat (Beta) logo

w e g a oprawy / fixtures 104 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000107 WEGA I 48 54/22/7,5 48 7400 154 52 6650 127 0,05 7 195-1111-000108 WEGA I 48 SMART 54/22/7,5 48 7400 154 52 6650 127 0,05 7 195-1111-000109 WEGA II 64 54/22/7,5 64 9850 154 70 8900 127 0,05 7 195-1111-000110 WEGA II 64 SMART 54/22/7,5 64 9850 154 70 8900 127 0,05 7 195-1111-000111 WEGA III 96 54/22/7,5 96 13920 145 104 12500 120 0,05 7 195-1111-000112 WEGA III 96 SMART 54/22/7,5 96 13920 145 104 12500 120 0,05 7 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. WEGA III WEGA I WEGA I 48 WEGA III 96 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 1

Layout 1 - Page 106 Layout 1 Page 105 Page 107