AI Content Chat (Beta) logo

e l m a r c o technika / technology led Elm arco 006 Uważnie obserwujemy rozwój technologii LED na świecie, którą po analizach wdrażamy do produkcji. Oprawy Elmarco należą do najbardziej energooszczędnych na rynku. Osiągają wydajność świetlną z oprawy na poziomie 140 lm/W przy 4000 0 K 7000 mA i Ra  80%. Stosujemy komponenty renomowanych producentów: standardowe zasilacze stałoprądowe dopa- sowane są mocą do modułów LED o prądzie wyjściowym 200 mA–1050 mA; diody Cree XPG-3; soczewki Ledil o wybranych optykach. Oprawy w wersji SMART wyposażamy w inteligentne zasilacze, które można programować do pięciu poziomów mocy od 20%–100% w dowolnych przedziałach czasowych według wymagań Klienta. Regulacja prądu wyjściowego jest realizowana w systemie sterowania mocą DALI lub 1–10 V. Wbudowany w zasilacz interfejs DALI umożliwia współpracę oprawy z czujnikami PIR (podczerwień), RF-Master (radiowe) lub PC (fotokomórka), które mogą być mocowane do oprawy za pośrednictwem gniazda NEMA z interfejsem ZHAGA Book18. We closely observe the development of LED technology in the world, which we implement into production after analysis. Elmarco fixtures are among the most energy-efficient on the market. They achieve luminous efficiency from the fixture at the level of 140 lm/W at 4000 0 K 7000 mA and Ra  80%. We use components of reputable manufacturers: standard DC power supplies are matched with the power to LED modules with an output current of 200 mA–1050 mA;diodes Cree XPG-3; lens Ledil differend optics. Fixtures with the SMART version are equipped with intelligent power supplies that can be programmed up to five power levels from 20% –100% at any time interval according to the Customer's requirements. The regulation of the output current is realized in DALI power control system or 1–10 V. DALI interface built into the power supply enables the fixture to work with sensors: PIR (infrared), RF-Master (radio) or PC (photocell), which can be fixed to the fixture thru the NEMA socket with the ZHAGA Book18 interface. Energoefektywność wzrasta o 15% dla CRI  70 Energy efficiency increases by 15% with CRI  70 Poniższe dane dla: CRI  80, 4000 0 K Bellow datas for: CRI  80, 4000 0 K m A W lm lm /W ELM 44 300 12,0 1920 160 ELM 55 350 13,5 2160 160 ELM 45 350 6,0 930 158 ELM 45 500 8,5 1320 155 E LM 50 V – 5,0 600 120 ELM 50 V – 10,0 1200 120 ELM C1 200 6,5 1200 190 ELM C2 300 9,7 1820 188 ELM C3 350 11,5 2120 185 ELM C4 500 16,5 3000 180 ELM C5 700 23,5 4000 170 ELM C6 1050 36,5 5760 160 ELM 4 350 16,0 2560 160 ELM 4 700 32,0 4960 155 ELM 4 1050 48,0 7200 150 ELM 8 350 7,7 1322 172 ELM 8 500 11,2 1820 163 ELM 8 700 16,0 2460 154 ELM 8 1050 24,0 3480 145 ELM 12 350 12,0 2000 166 ELM 12 700 24,0 3700 154 ELM 12 1050 36,0 5220 145 ELM 50 V ELM 45 ELM 44, 55 ELM 4 ELM 12 ELM 8 ELM C1–C6 CZUJNIK / SENSOR GNIAZDO NEMA / SOCKET NEMA ZASILACZE / POWER SUPPLIER 00_wstep_Layout 1 2022-01-09 16:47 Page 6

Layout 1 - Page 8 Layout 1 Page 7 Page 9