AI Content Chat (Beta) logo

t a u r u s k l a s y c z n e / c l a s s i c 092 TAURUS LU 7/2 TAURUS LU 8/1 TAURUS LU 10/2 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /w D/d 3 foundation 190-1111-710003 TAURUS LU 7/1 700/700/200 16/6 FBK 120/30 190-1111-720003 TAURUS LU 8/1 800/800/200 17,4/6 FBK 150/30 190-1111-810002 TAURUS LU 8/2 800/800/200 17,4/6 FBK 150/30 190-1111-820003 TAURUS LU 9/2 900/900/200 18,8/6 FBK 150/30 190-1111-811001 TAURUS LU 10/2 1000/1000/200 19,5/6 FBK 150/30 wysięgnik jednoramienny / single boom by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 19

Layout 1 - Page 94 Layout 1 Page 93 Page 95