AI Content Chat (Beta) logo

w a y nowoczesne / modern 020 METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL WAY.../1 WAY.../2T WAY.../2 WAY.../4K H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 191-1111-000029 WAY KD 90/– 70/10x8 24 3700 154 30 3500 117 – 190-1111-310010 WAY LP 3/1 300/290 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 4/1 400/390 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 4/2 T 400/390 80/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 4/4 K 400/390 80/10x10 96 14994 154 120 3500 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 5/1 500/490 80/10x8 24 3700 154 30 3500 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 5/2 500/475 100/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 5/2 T 500/490 100/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LP 5/4 K 500/490 100/10x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK90/18 190-1111-310010 WAY LU 6/2 600/590 100/10x8 48 7400 154 60 7000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 6/4 T 600/590 100/10x8 96 14800 154 120 14000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 6/8 K 600/590 100/10x10 192 29600 154 240 28000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 7/2 700/690 100/15x10 48 7400 154 60 7000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 7/4 T 700/690 100/15x10 96 14800 154 120 14000 117 FBK120/22 190-1111-310010 WAY LU 7/8 K 700/690 100/15x10 192 29600 154 240 28000 117 FBK120/22 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:52 Page 9

Layout 1 - Page 22 Layout 1 Page 21 Page 23