AI Content Chat (Beta) logo

l i l y k l a s y c z n e / c l a s s i c 078 LILY LU 6/1+1 LILY LUX LP 5/1 LILY LUX LP 4/1 wysięgnik jednoramienny / single boom DEKOR LUX M H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-000028 LILY K1 100/–/–/85 –/–/–/6 – 190-1111-310006 LILY LP 3/1 400/300/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-410003 LILY LP 4/1 500/400/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-510011 LILY LP 5/1 600/500/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-610003 LILY LU 6/1 700/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-611002 LILY LU 6/1+1 700/600/400/75 13,3/9/7,6 /6 FBO 120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 5

Layout 1 - Page 80 Layout 1 Page 79 Page 81