AI Content Chat (Beta) logo

k l a s y c z n e / c l a s s i c 093 Nowoczesna latarnia zbudowana na bazie słupa stożkowego, stalowego, ocynkowanego ogniowo z charakterystycznym wysięgnikiem, z możliwością do stosowania wymiarów do potrzeb indywi- dualnego projektu. Proponowane rozróżnienie kolorystyczne elementu słupa i wysięgnika. Proponowana oprawa: Wega 70–100 W Przeznaczenie: oświetlenie uliczne, autostrady, ciągi komunikacyjne, promenady. Modern lantern made on the basis of a cone-shaped steel column, hot-galvanised post with a charac- teristic boom with its adjustable dimensions as required by an individual project. It is suggested to distinguish the post and boom elements with different colours. Suggested fixture: Wega 70–100 W LED Designed for: illumination of streets, motorways, passageways, promenades. T A U R U S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture W E G A p r z y k ł a d / e x a m p l e 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:30 Page 20

Layout 1 - Page 95 Layout 1 Page 94 Page 96