AI Content Chat (Beta) logo

k l a s y c z n e / c l a s s i c 079 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, bogato dekorowana z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Proponowana oprawa: Chantal, Bell o mocy 32–50 W LED Przeznaczenie: oświetlenie parkowe, uliczne promenady, tereny zabytkowe Classic lantern made of an aluminum, piped, decorated column with a characteristic, 1- or 2-arm boom. Suggested fixture: Chantal, Bell 32–50 W LED Designed for: illumination of parks, streets, promenades, historic areas. L I L Y N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture C H A N T A L B E L L S o p o t , u l . M o k w y 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 6

Layout 1 - Page 81 Layout 1 Page 80 Page 82