AI Content Chat (Beta) logo

b o l a r d nowoczesne / modern 044 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOLARD M LO 0,6 BOLARD M LO 2,0 BOLARD M LP 3,0 BOLARD M LO 1,2 BOLARD M LO 2,5 BOLARD M LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000004 BOLARD M K M E27 30/– 25/13,3 10 –– 10 ––– 173-0024-000005 BOLARD M K D 40/– 25/13,3 18 2800 155 22 2400 110 – 172-0024-000214 BOLARD M LO 0,6 E27 60/55 –/13,3 10 –– 10 –– FBO35/7,5 172-0024-000200 BOLARD M LO 0,6 60/55 –/13,3 6,5 1230 190 8 880 110 FBO35/7,5 172-0024-000215 BOLARD M LO 1,2 E27 120/115 –/13,3 10 –– 10 –– FBO50/7,5 172-0024-000201 BOLARD M LO 1,2 120/115 –/13,3 6,5 1230 190 8 880 110 FBO50/7,5 172-0024-000202 BOLARD M LO 2,0 200/175 –/13,3 25,5 4000 155 29,5 3600 120 FBO60/12,5 172-0024-000203 BOLARD M LO 2,5 249/224 –/13,3 25,5 4000 155 29,5 3600 120 FBO60/12,5 190-1111-300029 BOLARD M LP 3,0 300/260 –/13,3 41,5 6500 155 45 5400 120 FBK90/18 190-1111-400029 BOLARD M LP 4,0 400/360 –/13,3 41,5 6500 155 45 5400 120 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 33

Layout 1 - Page 46 Layout 1 Page 45 Page 47