AI Content Chat (Beta) logo

b o l a r d nowoczesne / modern 042 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOLARD O LO 0,6 BOLARD O LO 2,0 BOLARD O LO 1,2 BOLARD O LO 2,5 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000008 BOLARD O K M 30/– 25/13,3 6,5 1200 190 8 880 110 – 173-0024-000009 BOLARD O K D 40/– 25/13,3 6,5 1200 190 8 880 110 – 172-0024-000204 BOLARD O LO 0,6 60/55 –/13,3 6,5 1200 190 8 880 110 FBO35/7,5 172-0024-000205 BOLARD O LO 1,2 120/115 –/13,3 6,5 1200 190 8 880 110 FBO50/7,5 172-0024-000206 BOLARD O LO 2,0 200/195 –/13,3 16,5 3000 185 18 2000 110 FBO60/12,5 172-0024-000207 BOLARD O LO 2,5 249/244 –/13,3 16,5 3000 185 18 2000 110 FBO60/12,5 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 31

Layout 1 - Page 44 Layout 1 Page 43 Page 45