AI Content Chat (Beta) logo

s i e r a k k l a s y c z n e / c l a s s i c 086 SIERAK LU 7/1+1 SIERAK LUX LU 6/1 SIERAK LP 5/1 wysięgnik jednoramienny / single boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-510032 SIERAK LP 5/1 550/500/–/100 13,3/7,6/–/6 FBO120/14,5 190-1111-610008 SIERAK LU 6/1 650/600/–/120 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 190-1111-710008 SIERAK LU 7/1 750/700/–/120 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 190-1111-710009 SIERAK LU 7/1+1 750/700/500/120 13,3/9/7,6/6 FBO120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL DEKOR LUX D 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 13

Layout 1 - Page 88 Layout 1 Page 87 Page 89