AI Content Chat (Beta) logo

k r o k o oprawy / fixtures 106 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS AS ASW ASP S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000002 KROKO 24 36/18/7 24 3700 154 30 3500 117 0,03 4 195-1111-000003 KROKO 32 36/18/7 32 4865 154 36 4430 126 0,03 4 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. KROKO 24 KROKO 32 KROKO 32 KROKO 24 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 3

Layout 1 - Page 108 Layout 1 Page 107 Page 109