AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 043 Nowoczesna prosta forma oprawy składa się z aluminiowego korpusu mocowanego do fundamentu oraz komory optycznej, wykonanej z przezroczystego PMMA, wewnątrz której umieszczone jest źródło światła LED i odbłyśnik z polerowanego aluminium. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni publicznych, parków, ogrodów, itp. Modern, simple form of the fixture made of an aluminum body fixed to the foundation and an optical chamber made of transparent PMMA, inside which is placed LED light source and reflector made of polished aluminum. Designed for: illumination of public spaces, parks, gardens, etc. BOLARD O 1 8 0 o N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K D r a w s k o P o m . , O K R A R E S O R T S P A 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 32

Layout 1 - Page 45 Layout 1 Page 44 Page 46