AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 013 Nowoczesna latarnia wykonana z prostokątnych profili aluminiowych. Niepowtarzalna forma tworzy wyróżniający się element architektoniczny. Wersja „D” – kolumna obudowana listwami ze szlachetnego drewna, zaimpregnowanego i wybar- wionego na wybrany kolor. W wysięgnikach zamontowane moduły LED o doskonałych parametrach. Możliwość wyboru modułów o różnych optykach, co pozwala uzyskać zamierzone efekty. Przeznaczenie: ronda, przejścia dla pieszych, szerokie ulice, przestrzenie publiczne. Modern lantern made of rectangular aluminum profiles. A unique form provides a distinctive archi- tectural element. Version "D" – column enclosed with noble wood strips, impregnated and coloured in the selected colour. LED modules with excellent parameters mounted in arm booms. Possibility to choose modules with different optics provides to receive intended effects. Designed for: illumination of roundabouts, pedestrian crossing, wide streets, public areas. ELEW S LP N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A G d y n i a , u l . F i l i p k o w s k i e g o 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:51 Page 2

Layout 1 - Page 15 Layout 1 Page 14 Page 16