AI Content Chat (Beta) logo

b o k a r d nowoczesne / modern 030 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOKARD M LO 0,6 BOKARD M LO 2,0 BOKARD M LP 3,0 BOKARD M LO 1,2 BOKARD M LO 2,5 BOKARD M LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/S W lm lm/W W lm lm/W foundation 173-0024-000037 BOKARD M K M 30/– 22/12x12 6,5 1200 180 8 920 115 – 173-0024-000038 BOKARD M K D 40/– 22/12x12 6,5 1200 180 8 920 115 – 172-0024-000090 BOKARD M LO 0,6 60/55 –/12x12 6,5 1200 180 8 920 115 FBO35/7,5 172-0024-000091 BOKARD M LO 1,2 120/115 –/12x12 6,5 1200 180 8 920 115 FBO50/7,5 172-0024-000092 BOKARD M LO 2,0 200/175 –/15x15 24 3720 155 28 3200 115 FBK90/18 172-0024-000093 BOKARD M LO 2,5 249/224 –/15x15 24 3720 155 28 3200 115 FBK90/18 190-1111-300030 BOKARD M LP 3,0 300/260 –/15x15 34 5270 155 38 4400 115 FBK90/18 190-1111-400017 BOKARD M LP 4,0 400/360 –/15x15 34 5270 155 38 4400 115 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 19

Layout 1 - Page 32 Layout 1 Page 31 Page 33