AI Content Chat (Beta) logo

b r e t a n i a nowoczesne / modern 050 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 D/C W lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000183 BRETANIA LO 0,6 60/55 10/25 6,5 1200 190 8 1000 124 FBO 35/9 172-0024-000184 BRETANIA LO 1,2 120/115 10/25 6,5 1200 190 8 1000 124 FBO 50/9 172-0024-000185 BRETANIA LO 2,0 200/195 10/35 16,5 3000 180 18,5 2300 124 FBO 60/12,5 172-0024-000186 BRETANIA LO 2,5 249/244 10/35 16,5 3000 180 18,5 2300 124 FBO 60/12,5 190-1111-300021 BRETANIA LP 3,0 300/295 12/47 24 4000 173 26 3400 130 FBK 90/18 190-1111-300022 BRETANIA LP 3,0 AS 300/295 12/47 31,5 4860 154 36 4530 122 FBK 90/18 190-1111-400025 BRETANIA LP 4,0 400/395 12/47 24 4000 173 26 3400 130 FBK 90/18 190-1111-400026 BRETANIA LP 4,0 AS 400/395 12/47 31,5 4860 154 36 4530 122 FBK 90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height D – średnica stopnia u podstawy/ stage diameter in the base C – oprawa / fixture Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. BRETANIA LO 0,6 BRETANIA LO 2,0 BRETANIA LP 3,0 BRETANIA LO 1,2 BRETANIA LO 2,5 BRETANIA LP 4,0 0PTYKA OPTICS AS S by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:16 Page 5

Layout 1 - Page 52 Layout 1 Page 51 Page 53