AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 117 N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A a r i a by ELMARCO ARIA BIS ARIA BIS 24 ARIA PLUS 48 ARIA PLUS 72 ARIA BIS 32 ARIA BIS 25 COB ARIA PLUS Klasyczna oprawa przystosowana do mocowania bezpośrednio na słupie o średnicy 60 mm lub systemie ramion – Aria, Aria Bis na wysokości 3–4 m, Aria Plus na wysokości 5–6 m. Aluminiowy korpus stanowi szczelną komorę osprzętu zamkniętą płytą, na której od strony klosza zamontowany jest szczelny moduł LED z soczewką. Kopuła osadzona jest na ukształtowanych profilach połączonych z dolną rozetą, która pełni funkcję mocowania oprawy na słupie. Wersja Aria posiada klosz z poliwęglanu odpornego na UV. Wersja Aria Bis i Aria Plus bez klosza. Przeznaczenie: oświetlenie przestrzeni o historycznym i sakralnym charakterze, a także parków, skwerów. Classic fixture adapted for mounting directly at a post with 60mm diameter or in arm-system – Aria, Aria Bis at a height of 3–4 m, Aria Plus at a height of 5–6m. Aluminum body forms a sealed chamber for fittings closed with a plate and a sealed tight LED module (with the lens) attached to it at the lamp-shade's side. The chamber is seated on shaped profiles connected to its lower rosette, which serves as a mounting for the fixture on a post. Aria version made of polycarbonate being resistant to UV radiation. Aria Bis and Aria Plus version without lamp-shade. Designed for: illumination of historical and sacred sites as well as parks, squares. ARIA 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 14

Layout 1 - Page 119 Layout 1 Page 118 Page 120