AI Content Chat (Beta) logo

oprawy / fixtures 109 Rodzina nowoczesnych opraw przystosowanych do montażu na słupie lub wysięgniku (ø60 mm) i wysokościach 6–8 m. Korpus z ciśnieniowego odlewu aluminium jest komora osprzętu elektry- cznego i stanowi bazę do mocowania nastawnego uchwytu oraz panelu montażowego, energo- oszczędnych i szczelnych modułów LED. Różnorodność rozsyłów światła i możliwych konfiguracji, pozwala projektantowi wybrać wariant taki, by uzyskać spektakularne efekty zgodne z oczekiwaniami klienta. Przeznaczenie: oświetlenie prestiżowych przestrzeni publicznych, parkingów, zakrętów i skrzyżowań. A family of modern fixtures adapted for mounting at the post or boom (ø60 mm) with their height within 6–8 m. Body made of pressed aluminum casting forms an electrical equipment chamber and provides the grounds for mounting an adjustable bracket and mounting panel, energy-saving and sealed LED modules. The variety of light distribution and possible configurations allows the designer to choose a variant which gives spectacular effects in line with the customer's expectations. Designed for: illumination of prestigious public spaces, parking lots, road bends and crossroads. ESTELA N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Indywidualnie zaprojektowany rozsył światła zapewnia równomierność oświetlenia narożników i ostrych zakrętów. The individually designed light distribution ensures the uniformity of light intensity at corners and within sharp curves. Indywidualnie zaprojektowany rozsył światła zapewnia równomierność oświetlenia ronda. The individually designed light distribution ensures the even illumination of a roundabout. e s t e l a by ELMARCO 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:42 Page 6

Layout 1 - Page 111 Layout 1 Page 110 Page 112