AI Content Chat (Beta) logo

p e g a z nowoczesne / modern 070 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL PEGAZ LP 5/2 PEGAZ LP 4,5/1 PEGAZ LP 4/2 PEGAZ LP 3/1 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 w/D W lm lm/W W lm lm/W foundation 190-1111-310007 PEGAZ LP 3/1 350/300 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-410022 PEGAZ LP 4/1 450/400 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 90/18 190-1111-420020 PEGAZ LP 4/2 450/400 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 120/22 190-1111-510027 PEGAZ LP 5/1 550/500 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 120/22 190-1111-520026 PEGAZ LP 5/2 550/500 100/13,3 36 5760 160 40 2420 60 FBK 120/22 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO 01_modern_02_Layout 1 2022-01-09 17:19 Page 25

Layout 1 - Page 72 Layout 1 Page 71 Page 73