AI Content Chat (Beta) logo

k l a s y c z n e / c l a s s i c 085 Klasyczna latarnia zbudowana z aluminiowej kolumny rurowej, z charakterystycznym wysięgnikiem 1 lub 2 ramiennym. Opcjonalnie wysięgnik chodnikowy, uchwyty flagowe. Proponowana oprawa: Bell, Chantal o mocy 75–105 W LED Przeznaczenie: oświetlenie uliczne, obszary zabytkowe. Classic lantern made of an aluminum, piped, decorated column with a characteristic,1- or 2-arm boom. Optional pavement boom, flag grips. Suggested fixture: Bell, Chantal 75–105 W LED Designed for: illumination of streets, historic areas. K R A K U S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I 4 0 0 0 0 K 7 0 0 m A 1 0 kV C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK 07 glass IK 07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 3 0 0 m A – 1 0 5 0 m A Proponowana oprawa Suggested fixture C H A N T A L B E L L p r z y k ł a d / e x a m p l e 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:29 Page 12

Layout 1 - Page 87 Layout 1 Page 86 Page 88