AI Content Chat (Beta) logo

b o v e r nowoczesne / modern 036 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL BOVER K LO 0,6 BOVER K LO 2,0 BOVER K LP 3,0 BOVER K LO 1,2 BOVER K LO 2,5 BOVER K LP 4,0 index wymiary/dimensions [cm] źródło światła/source of light oprawa/fixture fundament H/h 1 SW lm lm/W W lm lm/W foundation 172-0024-000155 BOVER K LO 0,6 COB 60/55 15x15 6,5 1200 180 8 960 120 FBO35/9 172-0024-000084 BOVER K LO 1,2 COB 120/115 15x15 6,5 1200 180 8 960 120 FBO50/9 172-0024-000105 BOVER K LO 2,0 COB 200/195 15x15 16,5 2800 180 18 2160 120 FBK90/18 172-0024-000106 BOVER K LO 2,5 COB 249/244 15x15 16,5 2800 180 18 2160 120 FBK90/18 190-1111-300008 BOVER K LP 3,0 COB 300/295 15x15 23,5 4070 173 26 3120 120 FBK90/18 190-1111-400009 BOVER K LP 4,0 COB 400/395 15x15 23,5 4070 173 26 3120 120 FBK90/18 190-1111-300011 BOVER K LP 3,0 AS 300/295 15x15 32 4930 154 36 3600 100 FBK90/18 190-1111-400016 BOVER K LP 4,0 AS 400/395 15x15 32 4930 154 36 3600 100 FBK90/18 H – wysokość całkowita / total height h 1 – wysokość źródła światła / light source height S – przekrój I stopnia u podstawy/ 1st stage cross section in the base Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. / Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. 0PTYKA OPTICS AS S by ELMARCO 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:54 Page 25

Layout 1 - Page 38 Layout 1 Page 37 Page 39