AI Content Chat (Beta) logo

233 Użyte symbole Produkt spełnia wymagania zgodnie z Europejską Dyrektywą Jednostronny znak oprawy kierunkowej Obustronny znak oprawy kierunkowej LiFePO 4 KM 618355 BS-EN 60598-2-22 Ni-Cd Klasa ochronności I Sposób montażu dla opraw ewakuacyjnych – natynkowo / sufi t Klasa ochronności III Aktualna lista produktów z certyfi katem ENEC jest dostępna na www.awex.eu Aktualna lista produktów z certyfi katem Kitemark jest dostępna na www.awex.eu Rodzaj zastosowanego akumulatora Sposób montażu dla opraw ewakuacyjnych – podtynkowo / sufi t Klasa ochronności II Rodzaj zastosowanego akumulatora Sposób montażu dla opraw ewakuacyjnych – natynkowo / ściana Sposób montażu dla opraw ewakuacyjnych – podtynkowo / ściana PIKTOGRAMY I SYMBOLE Czujnik ruchu Czujnik zmierzchu d=30m Odległość rozpoznawania d=30 m d=40m Odległość rozpoznawania d=40 m d=25m Odległość rozpoznawania d=25 m d=20m Odległość rozpoznawania d=20 m

AWEX_Katalog_2020_PL.indb - Page 235 AWEX_Katalog_2020_PL.indb Page 234 Page 236

Next in

Next in