AI Content Chat (Beta) logo

EXIT S PRZYKŁAD FOTOMETRII 29,5 m/3W 19,5 m/1W 870 m 2 /3W 380 m 2 /1W Optyka U do przestrzeni otwartej Optyka R do drogi ewakuacyjnej symulacja dla czterech opraw i min 0,5 lx (obszar) symulacja dla dwóch opraw i min 1 lx (odległość)

AWEX_Katalog_2020_PL.indb - Page 134 AWEX_Katalog_2020_PL.indb Page 133 Page 135