2024_ Εξαμηνιαίο έντυπο ΚΟΘ (Ιαν-Μαι24)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ Κ.Ο.Θ. Ιανουάριος Mάιος 2024 TSSO CONCERTS CALENDAR January Μay 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού The Thessaloniki State Symphony Orchestra is subsidized and supervised by the Greek Ministry of Culture

Διευθυντής Κ.Ο.Θ. Σίμος Παπάνας Αν. Διοικητική Διευθύντρια Κ.Ο.Θ. Χρυσή Γκαρίπη Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών (Ε.Τ.Ο.Σ.) της Κ.Ο.Θ. Πρόεδρος Στάθης Γεωργιάδης Αντιπρόεδρος Αντώνης Κωνσταντινίδης Μέλη Δ.Σ. Παναγιώτης Διαμαντής Σωτηρία Γκιουλέκα Μαριλένα Λιακοπούλου Artistic Director Simos Papanas Dep. Administrative Director Chrysi Garipi Economic Committee of the TSSO President Stathis Georgiadis Vice-President Antonis Konstantinidis Board Members Panagiotis Diamantis Sotiria Gkiouleka www.tsso.gr Marilena Liakopoulou

2024_ Εξαμηνιαίο έντυπο ΚΟΘ (Ιαν-Μαι24) - Page 4
2024_ Εξαμηνιαίο έντυπο ΚΟΘ (Ιαν-Μαι24) - Page 5

τμαν ύ ο νης Γ ν ά ι @ Γ Αγαπητοί φίλοι της Μήδειας μέσα από το πρωτοποριακό έργο του της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, Benda που είχε συγκλονίσει τον Mozart, παρουσιά- ζεται από την σπουδαία Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Σάς καλωσορίζουμε, και σάς παρουσιάζουμε με ενώ συνεχίζεται και η πετυχημένη συνεργασία με χαρά και ενθουσιασμό το νέο πρόγραμμα της το Φεστιβάλ Πιάνου σε ένα διήμερο κοντσέρτων Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Ο προγραμ- για δύο πιάνα. Στα πλαίσια του προγράμματος ματισμός του εαρινού εξαμήνου περιλαμβάνει "Θεσσαλονίκη-Σόφια, Βαλκανική Γέφυρα Πολιτι- παραγωγές πολλών διαφορετικών χαρακτήρων, σμού" φιλοξενούμε στη Θεσσαλονίκη τα δύο ση- συνεχίζοντας την εξωστρεφή παρουσία της ορχή- μαντικότερα χορωδιακά σύνολα της Βουλγαρίας, στρας. Τον Μάιο- με την αρωγή του Υπουργείου την Εθνική Φιλαρμονική Χορωδία της Σόφιας και Πολιτισμού- αναβιώνει και μεταφέρεται στη Θεσ- την Χορωδία της Όπερας του Πλόβντιβ. Γεγονός σαλονίκη ο περίφημος Διαγωνισμός "Δημήτρης εξαιρετικής σημασίας αποτελεί η πρώτη παρουσί- Μητρόπουλος", ένας από τους μεγαλύτερους διε- αση (σε μορφή concertante) της όπερας 'Γαλάτεια' θνείς διαγωνισμούς, που αποτελούσε ορόσημο για του Αιμιλίου Ριάδη - πιθανώς του πιο εμβληματικού τη χώρα μας και είχε δυστυχώς ανασταλεί εξαιτίας έργου της μουσικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο του διαγωνι- σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το σμού, έρχεται στην πόλη μας ο θρυλικός αρχιμου- Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μετά την αποκα- σικός Thomas Sanderling ως πρόεδρος της επι- τάστασή της από τον Βλαδίμηρο Συμεωνίδη. τροπής του, αλλά και διευθύνοντας την Κ.Ο.Θ. σε Εκτός από τις καθαρά συμφωνικές συναυλίες, εί- συμπαραγωγή με τον Ο.Μ.Μ.Θ.. Η ορχήστρα μας μαστε στην ευχάριστη θέση να συνδιοργανώνουμε ταξιδεύει στη Ρώμη, στα πλαίσια του Ταμείου Ανά- με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ένα καμψης, παρουσιάζοντας μία παλέτα από σπουδαία καινούριο φεστιβάλ μουσικής δωματίου στους χώ- έργα Ελλήνων και Ιταλών συνθετών. ρους του, με συναυλίες που συχνά συμπορεύονται Ο προγραμματισμός συνεχίζει να διαμορφώνεται και συμπληρώνουν τις αντίστοιχες συμφωνικές συ- μέσω θεματικών κύκλων και συναυλιών, συμπερι- ναυλίες της Κ.Ο.Θ. Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην λαμβάνοντας πλήθος έργων που παρουσιάζονται ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μας προγραμμά- στη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα για πρώτη φορά: των. ο κύκλος "Μουσικές από τις άκρες της Γης" μάς Ο τελικός αποδέκτης όλων των φιλόδοξων δράσε- ταξιδεύει στην εξωτική Άπω Ανατολή την παρα- ών μας είστε πάντα εσείς, το κοινό της πόλης μας- μονή της Κινέζικης πρωτοχρονιάς και στην Λατι- στο οποίο στοχεύουμε να προσφέρουμε μουσική νική Αμερική την περίοδο του καρναβαλιού, ενώ τέχνη στο ύψιστο επίπεδο. Ευχόμαστε να είστε και η συναυλία με τίτλο "Cosmos" θα μας ταξιδέψει πάλι δίπλα στην δική σας ορχήστρα, σε αυτό το πέρα από τη Γη, μαζί με έκθεση αστροφωτογραφί- νέο ταξίδι στον αστείρευτα συναρπαστικό κόσμο ας στο φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής. Ο κύκλος της μουσικής. "Όνειρα" περιλαμβάνει δύο ακόμα συναυλίες με πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, την αλλόκοτη σκοτεινή Σίμος Παπάνας πλευρά του ρομαντισμού και την ονειρική πλευρά Διευθυντής Κ.Ο.Θ. της Βιέννης των αρχών του 20ου αιώνα. Η ιστορία 6

Dear friends of the Thessaloniki State Symphony of 20th century Vienna. The story of Medea, as told Orchestra, through Benda’s groundbreaking work that thrilled Mozart, is presented by the great Karyofyllia Kara- it is with great joy and enthusiasm that we wel- mpeti, while our successful collaboration with the come and present to you the new program of the Thessaloniki Piano Festival continues, with two TSSO. The planning for this season includes produc- days of concerts for two pianos. Within the frame- tions of varying styles and genres, continuing the work of the program «Thessaloniki-Sofia, Balkan Cultural Bridge», we host here in Thessaloniki the Orchestra’s extroverted and exploratory presence. The month of May marks the revival and return of two most prominent choral ensembles from Bul- the esteemed «Dimitri Mitropoulos» Competition garia: the Sofia National Philharmonic Choir and the in Thessaloniki -endorsed by the Ministry of Cul- Choir of the Plovdiv Opera. A truly notable event ture-, one of the biggest international competitions is the first presentation (in unstaged opera form) and a cultural landmark for our country, that had of Emilios Riadis’ opera Galatea - possibly the most unfortunately been suspended in previous years emblematic work in Thessaloniki’s musical history due to the economic crisis. The legendary conduc- - in collaboration with the Greek National Opera tor Thomas Sanderling will be in our city as the and Thessaloniki Concert Hall, after its restitution President of the Jury for the competition, but also by Vladimiros Symeonidis. to conduct the TSSO, in a concert in collaboration Apart from purely symphonic concerts, we are in with TCH. the pleasant position to co-organize a new festival Within the framework of Recovery and Resilience of chamber music with the Archaeological Museum Facility Plan, our orchestra will travel to Rome, of Thessaloniki, which will offer its spaces for con- where it will present a palette of great works of certs that will often complement and go along with Greek and Italian composers. TSSO’s symphonic concerts. At the same time, we The planning continues to develop around thematic invest in strengthening our educational programs. cycles and concerts, including a multitude of works The final recipient of all of our ambitious efforts that will be presented in Thessaloniki and Greece will always be you, our city’s audience, as we aim for the first time: the cycle “Music from the corners to offer you the art of music at the highest level. of the Earth” takes us on a journey to the exotic We, your orchestra, wish to have you by our side Far East on Chinese New Year’s Eve, and to Latin on this new journey through the endlessly exciting America during the carnival period, while the con- world of music. cert titled “Cosmos” will take us beyond the Earth’s confines, accompanied by the astrophotography Simos Papanas, TSSO Director exhibition displayed in the foyer of Thessaloniki’s Concert Hall. The cycle «Dreams» includes two more concerts with a very unique character, the bi- zarre dark side of romanticism and the dreamy side 7

otidou r manda P ©A Αγαπητοί φίλοι της Κρατικής Ορχή- Η Κ.Ο.Θ. βέβαια δεν ξεχνά και τις άλ- στρας Θεσσαλονίκης επιθυμώ από την λες συνιστώσες της αποστολής της, την θέση αυτή να σας απευθύνω τις θερμό- συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των τερες ευχές όλων μας για έναν ευτυχι- πολιτών με σκοπό την διάδοση της κλα- σμένο νέο χρόνο. σικής μουσικής. Έτσι τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν λείπουν και από αυτή Η Κ.Ο.Θ. ξεκινάει την καινούργια χρο- την σεζόν σε συνεργασία με τοπικούς νιά σε πολύ στενότερη συνεργασία με Δήμους και άλλους φορείς. Αυτός είναι το Μέγαρο Μουσικής, καθώς άλλωστε άλλωστε και ένας τομέας της δραστηρι- ο χώρος δοκιμών της Ορχήστρας έχει ότητας της Ορχήστρας για τον οποίο εί- μεταφερθεί στην αίθουσα Σαλτιέλ του μαστε ιδιαίτερα περήφανοι, καθώς κάθε Μεγάρου, δίνοντας λύση έτσι σε ένα με- χρόνο δεκάδες χιλιάδες παιδιά παρακο- γάλο και χρονίζον πρόβλημα. λουθούν αυτά τα προγράμματα είτε ζω- ντανά είτε διαδικτυακά. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του εξαμή- νου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον Κλείνοντας αυτό το σύντομο σημείωμα καθώς υφαίνεται πάνω σε άξονες συνερ- θέλω να απευθύνω για άλλη μια φορά γασίας με εγχώριους και αλλοδαπούς ένα θερμότατο ευχαριστώ σε όλους πολιτιστικούς φορείς, με παρουσία της εσάς τους φίλους της Κρατικής Ορχή- Κ.Ο.Θ. εντός και εκτός των συνόρων, στρας Θεσσαλονίκης, που με την πα- στα Βαλκάνια αλλά και στην Ιταλία. ρουσία σας στηρίζετε το έργο της. Η συνεργασία με αδελφούς φορείς πο- Ο Πρόεδρος του Ε.Τ.Ο.Σ./Κ.Ο.Θ. λιτισμού της πόλης μας, τον Ο.Μ.Μ.Θ., Στάθης Γεωργιάδης το Κ.Ω.Θ., το Κ.Θ.Β.Ε., το Κέντρο Πο- λιτισμού της Π.Κ.Μ., το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Χ.Α.Ν.Θ., αποτελεί διαρκή στόχο της Κ.Ο.Θ. με σκοπό την συνεχή βελτίωση του παραγόμενου καλλιτεχνικού προϊό- ντος. 8

Dear friends of the Thessaloniki State Sym- The TSSO does not forget the other com- phony Orchestra, on behalf of everyone I ponents of its mission, namely the collabo- would like to wish you a happy new year. ration with civil society sectors, aiming to extend the reach of classical music to wid- The start of the new year finds TSSO in er audiences. Thus, educational programs even closer collaboration with Megaron, in collaboration with local municipalities Thessaloniki’s Concert Hall, as they pro- and other institutions are an ever-present vide a rehearsal space for us in "M. Saltiel" part of our calendar. This is a part of the Hall, solving one of the Orchestra’s most Orchestra’s activity that we are particular- long-standing problems. ly proud of, as every year, tens of thousands of children attend these programs in per- This season’s artistic program is extremely son or online. interesting, as it is deployed in collabora- tion with Greek and foreign cultural or- On a closing note, I would like to extend ganizations, marking the TSSO’s vivid pres- a big “thank you” to all the friends of the ence in and out of national borders, in the TSSO, whose presence supports and rein- Balkans and in Italy. forces our work. The collaboration with fellow cultural or- Stathis Georgiadis ganizations of our city: the Megaron, the President of the Economic Committee State Conservatory, the National Theatre of the TSSO of Northern Greece, the Cultural Centre of the Prefecture of Central Macedonia, the Municipality of Thessaloniki, the Ar- chaeological Museum, and the YMCA, is a constant aim for the TSSO, as the Or- chestra strives to continue improving its artistic output. 9

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αποτελεί τον σημαντικότερο και ιστορικότερο φορέα συμφωνικής μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα και έναν από τους μείζονες πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας. Ιδρύθηκε το 1959 από τον σπουδαίο συνθέτη και αρχιμουσικό Σόλωνα Μιχαηλίδη και σήμερα το καλλιτεχνικό δυναμικό της ανέρχεται σε 112 μουσικούς. Με δεδομένο την δημόσιο χαρακτήρα της, η Κρατική Ορχήστρα Θεσ- σαλονίκης υπηρετεί την υψηλής ποιότητας μουσική δημιουργία και δι- ασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών σε αυτήν μέσα από μία ποικιλία δράσεων που συμπεριλαμβάνει συμπράξεις με κορυφαίους καλλιτέ- χνες της Ελλάδας και του κόσμου, στήριξη της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και των ταλαντούχων νέων Ελλήνων μουσικών, αλλά και πλήθος εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων. 10

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης είναι το συμφωνικό σχήμα της χώρας με τη σημαντικότερη διεθνή δισκογραφική παρουσία, ηχογραφώντας συστηματικά με παγκόσμιας ακτινοβολίας εταιρείες, όπως η EMI, η BIS, η NAXOS και η DEUTSCHE GRAMMOPHON.. Οι ηχογραφήσεις της έχουν λάβει βραβεία και διθυραμβικές κριτικές σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας την Κ.Ο.Θ. πρέσβειρα του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής μουσικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Η διεθνής παρουσία της Κ.Ο.Θ. περιλαμβάνει και επιτυχημένες εμφανίσεις σε Βερολίνο, Μόναχο, Πεκίνο, Σόφια, Πράγα, Βαλένθια, Φλωρεντία, Πιστόια, Μασσαλία, Στρασβούργο, Κλερμόν Φεράν, Φι- λιππούπολη και Κύπρο, ενώ στον κατάλογο των καλλιτεχνών που έχουν συμπράξει μαζί της συμπεριλαμβάνονται οι L. Pavarotti, P. Domingo, J. Carreras, A. Khatchaturian, M. Rostropovich, V. Ashkenazy, M. Shostakovich, A. Ciccolini, I. Pogorelich, L. Kogan, S. Accardo, G. Shaham, D. Hope, P. Badura-Skoda, N. Gutman, M. Maisky, A. Desplat, M. Nyman, I. Gillan, J. Anderson, M. Alvarez, T. Hampson, P. Gallois, A. Avital, D. Hope, Οδ. Δημητριάδης, Λ. Καβάκος κ.ά. Σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής έχουν αναλάβει την διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, με πρώτο τον ιδρυτή της Σόλωνα Μιχαηλίδη και στη συνέχεια τους Γιώργο Θυμή, Άλκη Μπαλτά, Κάρολο Τρικολίδη, Κοσμά Γαλιλαία, Κωνσταντί- νο Πατσαλίδη, Λεωνίδα Καβάκο, Μίκη Μιχαηλίδη, Μύρωνα Μιχαηλί- δη, Αλέξανδρο Μυράτ, Γεώργιο Βράνο και Ζωή Τσόκανου. Σημερινός Διευθυντής της Κ.Ο.Θ. είναι ο Σίμος Παπάνας και βασικός Αρχιμου- σικός της ο Leo McFall. www.tsso.gr 11

THESSALONIKI STATE SYMPHONY ORCHESTRA (TSSO) The Thessaloniki State Symphony Orchestra is one of the major cultural or- ganizations in Greece and the most historic symphonic ensemble in North- ern Greece. It was founded in 1959, by the Greek-Cypriot composer Solon Michaelides and it currently comprises 112 musicians. The TSSO honors its role as a public organization by creating music at the highest caliber in an accessible way, and with a range of activities which include collaborations with highly acclaimed Greek and international artists, the dissem- ination of Greek musical works, the fostering of talented young Greek artists, as well as a variety of educational and social projects. When it comes to international discographic prowess, the TSSO is the most notable symphonic ensemble in the country, as it records regularly under world - leading recording labels, such as EMI, BIS, NAXOS and DEUTSCHE GRAMMO PHON. 12

The TSSO΄s recordings have gained recognition through various international prizes and laudatory reviews, pronouncing the or- chestra an ambassador of Greek culture and Greek musical her- itage abroad. International musical collaborations of the TSSO abroad have in- cluded successful concerts in Berlin, Munich, Beijing, Sofia, Prague, Valencia, Florence, Pistoia, Marseille, Strasbourg, Clermont-Fer- rand, Plovdiv, Cyprus, et al., while the list of international artists that have collaborated with the Orchestra features names such as L. Pavarotti, P. Domingo, J. Carreras, A. Khatchaturian, M. Ros- tropovich, V. Ashkenazy, M. Shostakovich, A. Ciccolini, I. Pogorelich, L. Kogan, S. Accardo, G. Shaham, P. Badura-Skoda, N. Gutman, M. Maisky, I. Gillan, J. Anderson, T. Hampson, M. Alvarez, P. Gallois, A. Desplat, M. Nyman, A. Avital, D. Hope, Ο. Dimitriades, L. Kavakos e.a. Following TSSO’s founder and first Director, Solon Michaelides, a succession of eminent greek musicians have served as Directors: Giorgos Thymis, Alkis Baltas, Karolos Trikolidis, Kosmas Galileas, Konstantinos Patsalides, Leonidas Kavakos, Mikis Michaelides, Myron Michailidis, Alexandre Myrat, Giorgos Vranos, and Zoi Tsokanou. Τhe current Director of the TSSO is Simos Papanas, while Leo McFall is serving as its Principal Conductor. www.tsso.gr 13

14

15

Continuing this tradition, the TSSO becomes a ΚΥΚΛΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟ modern troubadour: through the cycle "Music from ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ the corners of the Earth" our Orchestra aims to collect important works from faraway lands to Από τα βάθη της ιστορίας, η εικόνα του πλανόδιου offer them here, to its Thessaloniki audience. Each μουσικού, αυτού που μεταφέρει ιστορίες, μύθους concert will highlight one particular "corner of the και θρύλους από μέρη μακρινά είναι συνυφασμένη Earth" and will transmit sounds, colours, sensations με την ίδια την ύπαρξη του καλλιτέχνη. and feelings from that corner to our audience. Τις εποχές που τα ταξίδια ήταν δύσκολα, οι μουσι- κοί ταξίδευαν και μάζευαν ακούσματα και εικόνες ΚΥΚΛΟΣ: ΟΝΕΙΡΑ από τον έναν τόπο στον άλλον και γίνονταν φορείς εξωτισμού, ανοίγοντας δρόμους μακριά από την καθημερινότητα για τους ακροατές τους. Φωνές Τον 17ο αιώνα τα τσέμπαλα είχαν διακόσμηση που Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες μιμούνταν κινέζικες ζωγραφιές, τα κύμβαλα τον 18ο εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι αιώνα θύμιζαν στους Eυρωπαίους τις οθωμανικές για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. μπάντες, πλήθος ιταλικών οπερών του ρομαντι- Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε· σμού έχουν ιστορίες που διαδραματίζονται στην κάποτε μες στην σκέψη τες ακούει το μυαλό. Ιαπωνία, την Κίνα, την Αμερική, τη Σκωτία και τόσα Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν άλλα μέρη που οι ακροατές τους δεν θα είχαν ποτέ ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας - την ευκαιρία να επισκεφθούν. σα μουσική, την νύχτα, μακρινή, που σβήνει. Συνεχίζοντας την ίδια παράδοση, η Κρατική Ορ- Κ. Π. Καβάφης χήστρα Θεσσαλονίκης γίνεται ένας σύγχρονος τροβαδούρος: μέσα από τον κύκλο "Μουσικές από O κύκλος "Όνειρα" είναι αφιερωμένος στη μνήμη τις άκρες της Γης" στοχεύει να συλλέξει σπουδαία των αγαπημένων συναδέλφων μας Βίκτωρα Δάβα- ακροάματα από μακρινούς τόπους και τα προσφέ- ρη και Γιούρα Κανδυλίδη. Δεν αποτελείται ωστόσο ρει εδώ, στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Κάθε συ- από θρηνητική μουσική- όποιος τους είχε γνωρίσει ναυλία θα έχει θέμα μιαν "άκρη της Γης" και θα με- από κοντά, άλλωστε, γνωρίζει πως κάτι τέτοιο δεν ταφέρει από εκεί προς τους ακροατές ακούσματα, θα τους ταίριαζε. Το θέμα των μουσικών του κύ- χρώματα και αισθήσεις και συναισθήματα κλου είναι το αιθέριο, το άυλο, αυτό που ζει στη σκέψη και στο μυαλό μας. Τα όνειρα, με την έννοιά τους ως δημιουργήματα της φαντασίας, της επιθυ- THΕMΑTIC CYCLE: MUSIC FROM μίας και της σκέψης μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμέ- THE CORNERS OF THE EARTH να με τη μουσική, και έχουν χαρίσει έμπνευση για τη δημιουργία πάμπολων μουσικών αριστουργημά- From the depths of time, the image of the wandering των. Με αυτόν τον αιθέριο τρόπο, παρουσιάζοντας musician, the one who shares stories, myths and τέτοια μουσική εμείς, η οικογένεια της Κ.Ο.Θ., δεν legends from places far beyond, is often interwoven αποχαιρετούμε τον Γιούρα και τον Βίκτωρα, αλλά with the very essense of the artist’s existence. τους κρατάμε πάντα κοντά μας At those distant times when travelling was hard, the musicians travelled far, wandered around and THEMATIC CYCLE: DREAMS gathered sounds and images from every place they visited, thus becoming carriers of exotism, Voices paving new paths for their listeners to escape the Ideal voices and beloved everyday routine. Of those who died, or of those who are In the 17th century AC, harpsichords were to us lost, like the dead. decorated with chinese-like paintings, the 18th Sometimes they speak in our dreams; century cymbals heard in european salons and sometimes the mind hears them in our thoughts. And along with their sound, theaters evoked othoman rythms, and a large they return for an instant, number of Italian operas of the Romantic Era set sounds from the first poetry of our life- their plots in Japan, China, the Americas, Scotland, like music, at night, from afar, fading away. and other places that the usual centre-european C. P. Cavafis audiences would have never had the chance to visit. 16

The cycle "Dreams" is dedicated to the loving Το πρόγραμμα "Θεσσαλονίκη- Σόφια, Βαλκανική memory of our dearly missed colleagues Victor Γέφυρα Πολιτισμού" στηρίζεται από τα Υπουργεία Davaris and Yura Kandylides. The cycle does not Πολιτισμού της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. consist, though, of mournful music; whoever has met Victor and Yura in their lifetime will understand that such mourning would not suit them. The cen- THEMATIC CYCLE: THESSALONIKI- tral theme of this cycle is the aethereal, the intan- gible, this little something that takes shape only in SOFIA, BALKAN CULTURAL BRIDGE our thought and mind. Dreams, as conceived by our imagination, thought and desire, are strongly With the programme "Thessaloniki-Sofia, Balkan connected to music, and have been the inspiration Cultural Bridge", TSSO establishes a continuous of countless musical masterpieces. We, the TSSO collaboration with one of the most important and family, by presenting this aethereal music, are not historic orchestras of Southeastern Europe, the So- bidding farewell to Yura and Victor; instead, we keep fia Philharmonic, aiming in the creation of a musical them with us forever. bridge of collaboration in the heart of the Balkans, based on the two neighboring cities. Although Greece and Bulgaria have endured many centuries of difficult coexistence in the area ΚΥΚΛΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ: throughout history, today they enjoy excellent bi- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ lateral relations on all aspects, within the frame- work of the EE family. The story of two countries Μέσα από το πρόγραμμα "Θεσσαλονίκη- Σόφια, constitutes a role model for the sensitive interac- Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού", η Κρατική Ορχή- tions of the rest of the Balkans. στρα Θεσσαλονίκης θεσμοθετεί διαρκή συνεργα- Classical symphony music, as an inextricable section σία με μία από τις ιστορικότερες και σπουδαιότε- of European culture and way of life, can be an open ρες ορχήστρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την channel between artists, but also between audienc- Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας, με στόχο τη es, who in turn will have the chance to be better δημιουργία μίας μουσικής γέφυρας συνεργασίας acquainted with the talent, the inspiration and the στην καρδιά των Βαλκανίων με βάση τις δύο γειτο- creative process that takes place across the bor- νικές πόλεις. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, μετά από ders, only some kilometres away. πολλούς αιώνες δύσκολης ιστορικής γειτνίασης, Through this program, our two orchestras aspire σήμερα απολαμβάνουν άριστες διμερείς σχέσεις to know each other better and to gain from each σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής other, as well as to communicate to our public the οικογένειας. Αποτελούν λοιπόν, παράδειγμα προς great music heard in our Balkan neighbourhood, in- μίμηση για την ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων. vesting in the important artistic human potential Η κλασική συμφωνική μουσική, ως αναπόσπαστο and in the distinct musical tradition of our lands. τμήμα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και του Ευρω- The "Thessaloniki-Sofia, Balkan Cultural Bridge" is παϊκού τρόπου ζωής, μπορεί να αποτελέσει δίαυ- supported by the Ministries of Culture of Greece λο επικοινωνίας ανάμεσα στους καλλιτέχνες, αλλά and Bulgaria respectively. και τα ακροατήρια, που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ταλέντο, την έμπνευση, τη δημιουργία που λαμβάνει χώρα λίγα χιλιόμετρα μακριά, στην απέναντι πλευρά των συνόρων. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι δύο ορχήστρες φιλο- δοξούμε τόσο να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας και να κερδίσουμε ο ένας από τον άλλον, όσο και να γνωρίσουμε στο κοινό μας τις σπουδαίες μουσικές που ακούγονται στη Βαλκανική γειτονιά μας, επενδύοντας στο σπουδαίο καλλιτεχνικό δυ- ναμικό και τις ξεχωριστές μουσικές παραδόσεις των τόπων μας. 17

THEMATIC CYCLE: CHAMBER ΚΥΚΛΟΣ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ MUSIC FESTIVAL ΔΩΜΑΤΙΟΥ The ever-welcoming halls of the grand Archaeologi- Οι φιλόξενοι χώροι του σπουδαίου Αρχαιολογικού cal Museum of Thessaloniki-AMT have played a very Μουσείου Θεσσαλονίκης έχουν ιστορικά διαδρα- important role in shaping the city’s musical profile, ματίσει σημαντικό ρόλο στη μόρφωση του μουσι- having offered a stand for presenting a wide range κού προφίλ της πόλης μας, προσφέροντας στέγη of musicians, from the young promising students of στις συναυλίες απλών μαθητών μέχρι διεθνούς εμ- music to the most celebrated artists worldwide. βέλειας καλλιτεχνών. Περίπου όλοι οι κατ’ επάγγελ- Most of us professional musicians have at some μα καλλιτέχνες έχουμε κάποια στιγμή περάσει από point appeared on its "stages" or have been con- τις "σκηνές' του και έχουμε συνδεθεί μαζί τους. nected to it in a plethora of ways. Στη βάση αυτής της πολυετούς πολύτιμης προσφο- Stemming from this perennial offering, and aiming ράς, και στοχεύοντας στην διεύρυνση και αναβάθ- in expanding and updating its core, TSSO and AMT, μισή της, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης μαζί with the support of the Greek Ministry of Culture, με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και inaugurate a new Chamber Music Cycle in the με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού εγκαι- premises of the Museum, that will host concerts of νιάζουν έναν νέο κύκλο μουσικής δωματίου στους the highest artistic standard and support domestic χώρους του ΑΜΘ, που θα φιλοξενεί υψηλού καλ- musical creation. λιτεχνικού επιπέδου συναυλίες και ταυτόχρονα θα The cycle’s concerts will often be linked to the re- στηρίζει την εγχώρια μουσική δημιουργία. Οι συ- spective -in terms of thematic content- symphonic ναυλίες του κύκλου αυτού σε πολλές περιπτώσεις concerts of the TSSO. The first term of 2024 hosts θα συνδέονται θεματικά με τις αντίστοιχες συμ- a variety of programs, including: the solo recitals of φωνικές δράσεις της Κ.Ο.Θ.. Στο εαρινό εξάμηνο the renowned Thessaloniki-born soloists, V. Varvar- του 2024 φιλοξενείται μία ποικιλία μουσικών εκδη- essos and D. Goundaroulis and a concert with a λώσεων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται σόλο ρεσι- strong symbolic meaning for world peace by the τάλ των σπουδαίων Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών Israeli viola player Guy Ben Ziony and Iraqi pia- Βασίλη Βαρβαρέσου και Δήμου Γκουνταρούλη, μία nist Diana Al-Hassani, who, together, will present συμβολική συναυλία με ισχυρό μήνυμα για την ει- works by Israeli and Arab composers. Also, before ρήνη με τους αναγνωρισμένους καλλιτέχνες Guy the premiere of Emilios Riadis’s opera "Galatea", Ben Ziony (βιόλα- Ισραήλ) και Diana Al-Hassani by the TSSO, the "Emilios Riadis" quartet will guide (πιάνο- Ιράκ) που μεταξύ άλλων θα παρουσιάσουν us through the composer’s work and era. A Latin έργα Ισραηλινών και Αράβων δημιουργών. Πριν την American program for flute and guitar with Zah- πρώτη παρουσίαση της όπερας "Γαλάτεια' του Αι- arias Tarpangos and Dimitris Dekavallas is leading μιλίου Ριάδη, το γνωστό κουαρτέτο "Αιμίλιος Ριά- the way to TSSO’s respective Latin American sym- δης" θα μάς ξεναγήσει στη μουσική του σπουδαίου phonic concert, and finally the cycle concludes with Θεσσαλονικιού συνθέτη και της εποχής του. Ένα our beloved TSSO’s brass quintet in the Museum’s λατινοαμερικάνικο πρόγραμμα για φλάουτο και κι- atrium. θάρα με τους Ζαχαρία Ταρπάγκο και τον Δημήτρη Δεκαβάλλα προηγείται της αντίστοιχης συμφωνι- Simos Papanas κής συναυλίας της Κ.Ο.Θ. και ο κύκλος κλείνει στο TSSO Director αίθριο του μουσείου με το αγαπημένο κουιντέτο χάλκινων πνευστών της Κ.Ο.Θ.. Σίμος Παπάνας Διευθυντής Κ.Ο.Θ. 18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ K.Ο.Θ. Ιανουάριος - Μάιος 2024 TSSO CONCERTS CALENDAR January - May 2024

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY του Σεργκέι Προκόφιεφ 20.01.2024 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ PETER AND THE WOLF 19:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. by Sergei Prokofiev ARISTOTLE UNIVERSITY FAMILY CONCERTS CEREMONY HALL ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY 7.06.2024 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 20:00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - M1 THESSALONIKI CONCERT HALL - M1 Παρουσίαση Ανθή Σαββάκη Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου Εικονογράφος/ εικαστική επιμέλεια Μανώλης Φραγγίδης Μετάφραση κειμένου Νίκος Κυριακού ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Σεργκέι Προκόφιεφ (1891-1953): Ο Πέτρος και ο Λύκος, Narrator έργο 67 Anthi Savaki PROGRAMME Conductor Sergei Prokofiev (1891-1953): Peter and the Wolf, Op. 67 Michalis Economou Illustration/Visual arts Manolis Frangidis Text translation Ο γενναίος Πέτρος ζει στο σπίτι του παππού του στο Nikos Kyriakou δάσος και δεν φοβάται καθόλου τους κακούς λύκους… Το αγαπημένο μουσικό παραμύθι του Σεργκέι Προκόφιεφ γράφτηκε με σκοπό να διδάξει τα παιδιά σχετικά με το χα- ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. ρακτήρα και τη χρήση των οργάνων μίας συμφωνικής ορ- ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤO COMIC-CON χήστρας και να τα εξοικειώσει με αυτά. Η Κ.Ο.Θ. παρου- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TSSO PRODUCTION σιάζει την αγαπημένη αυτή μουσική ιστορία με πρωτότυπη IN CO-OPERATION WITH THESSALONIKI εικονογράφηση σε συνεργασία με τo ‘’The Comic-con”, σε COMIC-CON ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δύο κύκλους συναυλιών για σχολεία που ολοκληρώνονται όπως πάντα με μία οικογενειακή συναυλία. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 10€, 5€ 20

ΣΥΝΑΥΛΙΑ Κ.Ο.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ/SUNDAY ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ 28.01.2024 ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ 19:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. ARISTOTLE UNIVERSITY ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ CEREMONY HALL TSSO CONCERT FOR THE ‘HOLOCAUST REMEMBRANCE DAY’ Πιάνο Ilya Poletaev Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου Μικτή Xορωδία Θεσσαλονίκης Διδασκαλία Μαίρη Κωνσταντινίδου ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Άρνολντ Σαίνμπεργκ (1874-1951): Νυχτερινό για έγχορδα Piano και άρπα Ilya Poletaev Αντόν Ρουμπινστάιν (1829-1894): Κοντσέρτο για πιάνο αρ.4, έργο 70 (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Conductor Τζουζέπε Βέρντι (1813-1901): Va, pensiero (Χορικό των Michalis Economou Εβραίων Σκλάβων) από την όπερα ‘Ναβουχοδονόσωρ’ PROGRAMME Mixed Choir Arnold Schönberg (1874-1951): Notturno for strings and of Thessaloniki harp Chorus Master Anton Rubinstein (1829-1894): Piano concerto No.4, Mary Konstantinidou Op.70 (TSSO premiere) Giuseppe Verdi (1813-1901): Va, pensiero (Chorus of the Hebrew Slaves) from the opera ‘Nabucco’ Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης τιμά και φέτος την ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και Ηρώων του Ολοκαυτώματος με δύο υπέροχα έργα των ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Α.Π.Θ. εβραϊκής καταγωγής πρωτοπόρων συνθετών Σαίνμπεργκ CO-PRODUCTION: JEWS COMMUNITY OF THESSALONIKI - THESSALONIKI STATE SYMPHONY και Ρουμπινστάιν, ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα με το ORCHESTRA ‘Χορικό των Εβραίων Σκλάβων’ από την όπερα του Βέρντι IN CO-OPERATION WITH THE ARISTOTLE UNIVERSI- TY OF THESSALONIKI ‘Ναβουχοδονόσωρ’. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης η Αυτού Σεβασμιώ- τητα Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ.κ. Ελπιδοφόρος, ενώ θα προηγηθεί μουσικό δρώμενο του Pellegrinaggio al levante Ensemble, μαζί με μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσα- ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ λονίκης, με τραγούδια που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια BY INVITATION του Ολοκαυτώματος. 21

ΜΠΕΤΟΒΕΝ & ΜΠΡΑΜΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY 02.02.2024 ΣΕ ΝΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑ BEETHOVEN & BRAHMS 21:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. IN C MINOR ARISTOTLE UNIVERSITY CEREMONY HALL Πιάνο Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης Διεύθυνση ορχήστρας ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Leo McFall Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827): Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ.3 σε ντο ελάσσονα, έργο 37 Piano Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897): Συμφωνία αρ.1 σε ντο George-Emmanuel ελάσσονα, έργο 68 Lazaridis PROGRAMME Ludwig van Beethoven (1770-1827): Piano concerto No.3 Conductor in C minor, Op.37 Leo McFall Johannes Brahms (1833-1897): Symphony No.1 in C minor, Op.68 Ο Γιοχάνες Μπραμς θεωρήθηκε ως ο φυσικός διάδοχος του Μπετόβεν σε μία εποχή που η ως τότε αδιαπραγμάτευ- τη αυθεντία του Κλασικισμού βρισκόταν για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση από μία αντισυμβατική νέα τάση που τολμούσε να σπάσει τα αυστηρά συνθετικά καλούπια και να προτείνει μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης στη μουσική. Ο ιδιοφυής Γερμανός συνθέτης ένιωθε βαριά στις πλάτες του την ευθύνη υπεράσπισης της σπουδαίας κληρονομιάς των μεγάλων δασκάλων κι έτσι χρειάστηκε 14 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρώσει την πρώτη του συμφωνία μη θέλοντας να αφήσει πάνω της κανένα ψεγάδι, πράγμα που κατάφερε, αποδεχόμενος παράλληλα το ρόλο του στην ιστορία καθώς αποτίνει τιμή στον Μπετόβεν με τη δανεισμένη από τον «Ύμνο της Χαράς» μελωδία των εγχόρδων στο φινάλε. Το ‘3ο κοντσέρτο για πιάνο’ του ίδιου του Μπετόβεν τώρα, αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρώτη απόπειρα αποδέσμευ- σης του δημιουργού του από τα πρότυπα του Μότσαρτ, αφού χρησιμοποιεί μεν ως βάση το Κ.491, μόνο και μόνο ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. όμως για να βάλει πάνω του φαρδιά πλατιά την προσωπι- TSSO PRODUCTION κή του σφραγίδα με καινοτομίες στη μελωδία και μία σκιά συναισθηματισμού, στοιχείο που οι ρομαντικοί αργότερα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 10€, 5€ θα χρησιμοποιούσαν ως εφαλτήριο για να κάνουν το βήμα παραπέρα. 22

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 09.02.2024 ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ MUSIC FROM THE ENDS OF THE EARTH 21:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. FAR EAST ARISTOTLE UNIVERSITY MUSICAL TRIBUTE TO CEREMONY HALL THE CHINESE NEW YEAR’S DAY ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Τακάσι Γιοσιμάτσου (1953): 3 Wild Landscapes, έργο 47α (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Τόρου Τακεμίτσου (1930-1996): How slow is the wind (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Yuankai Bao (1944): Sunrise of Jade Mountain Ερ Χου (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Wang Ying Yuankai Bao (1944): Highland Festival (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Γουάνγκ Ι-Γου (1980): Adagio (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) ΖεΤσανχάο (1933) & Τσεν Γκανγκ (1935): ‘Butterfly Lovers’ Διεύθυνση ορχήστρας κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα (1958) Paul Chiang PROGRAMME Er-hu Takashi Yoshimatsu (1958): 3 Wild Landscapes, Op.47a (TSSO premiere) Wang Ying Tōru Takemitsu (1930-1996): How slow is the wind (TSSO premiere) Conductor Yuankai Bao (1944): Sunrise of Jade Mountain Paul Chiang (TSSO premiere) Yuankai Bao (1944): Highland Festival (TSSO premiere) Wang I-Yu (1980): Adagio (TSSO premiere) Ze Zhanhao (1933) & Chen Gang (1935): ‘Butterfly Lovers’ concerto for violin and orchestra (1958) Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου ξημερώνει η φετινή Κινέζικη Πρωτοχρονιά και η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται τη ‘Χρονιά του Δρά- κου’ με έργα συνθετών από την Άπω Ανατολή, στο πλαίσιο των συναυλιών του κύκλου ‘Μουσικές από τις άκρες της Γης’, που σκοπό έχει να ταξιδέψει τους ακροατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από τη μουσική των λαών της. Το πρώτο μέρος αποτελεί έναν ύμνο για τη Φύση, ενώ το δεύ- τερο μέρος περιλαμβάνει το διάσημο κοντσέρτο ‘Butterfly Lovers’, που είναι η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. στην ανατολίτικη εκδοχή της, το οποίο και θα παρουσιαστεί TSSO PRODUCTION με το επονομαζόμενο ‘κινέζικο βιολί’, το ερ χου, ένα παρα- δοσιακό κινέζικο δίχορδο όργανο που ο ήχος του ομοιάζει με την ανθρώπινη φωνή και διεισδύει μέσα στην καρδιά μας, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 10€, 5€ σύμφωνα με όσους το αγαπούν. 23

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY 17.02.2024 ΤΟΥ HAYDN: ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 19:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. FAMILY CONCERT ARISTOTLE UNIVERSITY FAREWELL SYMPHONY: THE DAY CEREMONY HALL THAT SYMPHONIC MUSIC WAS BORN Η Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του HAYDN Κείμενο - παρουσίαση Όταν γεννήθηκε η συμφωνική μουσική Κώστας Χάρδας Διεύθυνση ορχήστρας Paul Chiang Text - Presentation Kostas Hardas Conductor Paul Chiang ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Φραντς Τζόζεφ Χάυντν (1732-1809): Συμφωνία αρ.45 σε φα δίεση ελάσσονα, Hob.I:45 PROGRAMME Franz Joseph Haydn (1732-1809): Symphony No.45 in F-sharp minor, Hob.I:45 Το πρόγραμμα παρουσιάζει τον πατέρα της συμφωνικής μουσικής Τζόζεφ Χάυντν μέσα από την περίφημη ‘Συμ- φωνία του Αποχαιρετισμού’. Ιδιοφυής και καινοτόμος, με μνημειώδη αίσθηση του χιούμορ, και στοργικός για τους συναδέλφους του, o Χάυντν δημιούργησε τις βάσεις για την πορεία της κλασικής μουσικής, εντάσσοντας στη δημι- ουργία τους τις ιδέες του διαφωτισμού. Η συμφωνία αυτή, εκτός από ένα μουσικό αριστούργημα, αποτελεί ίσως και τον πρώτο ιστορικά τρόπο διεκδίκησης εργασιακών συν- ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. θηκών στον χώρο της μουσικής, ενδεικτικό των εννοιών TSSO PRODUCTION του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας που πλάθονταν ήδη στο διανοητικό περιβάλλον της εποχής. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 10€, 5€ 24

ΟΝΕΙΡΑ #3 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY ΜΑΚΑΒΡΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 23.02.2024 DREAMS #3 DANSE MACABRE 21:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. ARISTOTLE UNIVERSITY CEREMONY HALL Πιάνο Aris Alexander Blettenberg Διεύθυνση ορχήστρας Philippe Forget Danse Macabre©Bernt Notke (1435-1509) Piano ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Aris Alexander Καμίγ Σεν-Σανς (1835-1921): Μακάβριος Χορός, έργο 40 Blettenberg Φραντς Λιστ (1811-1866): Χορός του Θανάτου, S.126 Εκτόρ Μπερλιόζ (1803-1869): Φανταστική συμφωνία Conductor Philippe Forget PROGRAMME Camille Saint-Saëns (1835-1921): Danse Macabre, Op.40 Franz Liszt (1811-1886): Totendanz, S.126 Hector Berlioz (1803-1869): Symphonie fantastique Η τρίτη συναυλία του κύκλου ‘Όνειρα’ περιλαμβάνει τρία έργα που πραγματεύονται το θάνατο μέσα από διαφο- ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ρετικές οπτικές, αλλά πάντα μέσα από μία ‘έμμονη ιδέα’ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΒΙΚΤΩΡΑ ΔΑΒΑΡΗ του δημιουργού τους. Ο ‘Μακάβριος Χορός’ του Σεν-Σανς ΚΑΙ ΓΙΟΥΡΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΗ είναι ένα συμφωνικό ποίημα που αναφέρεται σε μια μεσαι- ωνική εικόνα, όπου ο Θάνατος εμφανίζεται το Χάλοουιν TRIBUTE CONCERT TO THE MEMORY OF μέσα στη νύχτα με ένα βιολί καλώντας τους νεκρούς να VICTOR DAVARIS AND YURA KANDILIDIS βγούνε από τους τάφους τους και να χορέψουν στο μα- κάβριο σκοπό του. Ένας ‘Χορός του Θανάτου’ είναι και ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ αυτός του Λιστ, ο οποίος γοητευόταν έντονα από την ιδέα ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του θανάτου και είχε αναπτύξει μία εμμονή με αυτόν, την TSSO PRODUCTION οποία διοχέτευσε σε πλήθος έργων του. Η ‘Φανταστική IN COOPERATION WITH THE FRENCH INSTITUTE Συμφωνία’ του Μπερλιόζ είναι ένα έργο-ορόσημο στην OF THESSALONIKI ιστορία της μουσικής, που πραγματεύεται την ερωτική απογοήτευση ενός ευαίσθητου καλλιτέχνη, η οποία τον οδηγεί στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Το αντικείμενο του πόθου του γίνεται μία ‘έμμονη ιδέα’ που τον βασανίζει, ώσπου καταφέρνει τελικά και την απομυθοποιεί. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 10€, 5€ 25

ΜΗΔΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY 01.03.2024 MEDEA 21:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. ARISTOTLE UNIVERSITY CEREMONY HALL ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY 02.03.2024 20:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ MUNICIPALITY CONSERVATORY OF LARISA Ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη Διεύθυνση ορχήστρας/ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ τσέμπαλο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Συμφωνία Μάρκελλος αρ. 25 σε σολ ελάσσονα, KV 183 Γίρι Αντονίν Μπέντα (1722-1795): Μήδεια Χρυσικόπουλος (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Μετάφραση κειμένου Γιάννης Καλιφατίδης PROGRAMME Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Symphony No.25 Actress in G minor, KV 183 Karyofyllia Karabeti Jiří Antonín Benda (1722-1795): Medea (TSSO premiere) Conductor/cembalo Το μονόπρακτο μελόδραμα ‘Μήδεια’ του Τσέχου συνθέ- Markellos Chryssicos τη Γίρι Μπέντα είχε εντυπωσιάσει βαθιά τον Μότσαρτ, ο Translation οποίος το χαρακτήρισε ως εξαιρετικό. Ερμηνεύει η κορυ- Yannis Kalifatidis φαία Ελληνίδα ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, που ενσαρκώνει μοναδικά και τα έξι πρόσωπα της Μήδειας του Μπέντα, ενώ ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος διευθύνει ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ.-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ‘ΜΟΥΣΙΚΟΤΡΟΠΟ’ την Κ.Ο.Θ. σε μία ανεπανάληπτη αλληλεπίδραση λόγου και μουσικής, που κόβει την ανάσα καθώς οι διάφοροι αντι- CO-PRODUCTION: TSSO AND LARISA MUNICIPALITY FESTIVAL MUSIKOTROPO φατικοί χαρακτήρες παρελαύνουν διαδοχικά αυξάνοντας την ένταση μέσα από τις αντικρουόμενες προσωπικότητές ® τους. μουσικότροπο Ταξίδι στην τέχνη Ο Μότσαρτ έγραψε την περίφημη ‘Συμφωνία αρ. 25’ σε ηλικία μόλις 17 ετών. Πρόκειται για μία δραματική σύνθεση ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ® ® ® γεμάτη εμπνεύσεις και σπάνιο μελωδικό πλούτο, που απο- μουσικότροπο μουσικότροπο μουσικότροπο ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 10€, 5€ Ταξίδι στην τέχνη Ταξίδι στην τέχνη Ταξίδι στην τέχνη καλύπτει το θεϊκό ταλέντο του νεαρού δημιουργού της, ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ενώ υπονοεί έναν εσωτερικό θυμό ή μία απογοήτευσή του. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 12€ 26

27

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 08.03.2024 MUSIC FROM THE ENDS OF THE EARTH 21:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. LATIN AMERICA ARISTOTLE UNIVERSITY CEREMONY HALL Άρπα Anaïs Gaudemard Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Πουσπουρίκας Harp ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Anaïs Gaudemard Άστορ Πιατσόλα (1921-1992): Tangazo Αλμπέρτο Χιναστέρα (1916-1983): Κοντσέρτο για άρπα και ορχήστρα, έργο 25 Conductor Νταριούς Μιγιώ (1892-1974): Το βόδι στη στέγη, έργο 58 Yannis Pouspourikas ROGRAMME Ástor Piazzola (1921-1992): Tangazo Alberto Ginastera (1916-1983): Harp concerto, Op.25 Darius Milhaud (1892-1974): Le boef sure le toit, Op.58 Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υποδέχεται τη φετι- νή Αποκριά με ένα πολύχρωμο μουσικό ταξίδι στη Λατινι- κή Αμερική, που μας προσκαλεί να χορέψουμε στο ρυθμό του tango nuevo, με το ‘Tangazo’ του δημιουργού αυτής της μοντέρνας μετεξέλιξης του παραδοσιακού αργεντίνι- κου τάνγκο, Άστορ Πιατσόλα. Στη συνέχεια, υποδεχόμα- στε στην πόλη μας μία από τις σπουδαιότερες αρπίστριες ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ της εποχής μας, την Γαλλίδα Anaïs Gaudemard που ερμη- ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ νεύει το μαγευτικό κοντσέρτο για άρπα του Αλμπέρτο Χι- TSSO PRODUCTION ναστέρα, ο οποίος ωθεί τις εκφραστικές δυνατότητες της IN COOPERATION WITH THE FRENCH INSTITUTE άρπας εκεί όπου δεν είχε τολμήσει κανείς πριν. Το ταξίδι OF THESSALONIKI μας ολοκληρώνεται στη Βραζιλία με τη φλόγα της μουσι- κής του Νταριούς Μιγιώ για το σουρεαλιστικό μπαλέτο ‘Το Βόδι στη Στέγη’, όπου αναμειγνύει σάμπα, μασίζ, τάνγκο, ως και πορτογαλέζικο φάντο αναδεικνύοντας το ρυθμό και τη μελωδικότητα της βραζιλιάνικης μουσικής, την οποία ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 10€, 5€ αγαπούσε πολύ. 28

COSMOS ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY 15.03.2024 ens 21:00 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Antonio Iv ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - M1 THESSALONIKI CONCERT HALL - M1 Cosmos © Σοπράνο / Νικελάρπα Αφροδίτη Πατουλίδου Διεύθυνση Ορχήστρας Leo McFall ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Κάιγια Σααριάχο (1952-2023): Αστεροειδής 4179 - Τουτάτης (Α’ Soprano / Νyckelharpa εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Aphrodite Patoulidou Καλεβάλα, μελωδία για φωνή και νικελάρπα (διασκευή: Αφροδίτη Πατουλίδου) Conductor Γιαν Σιμπέλιους (1865-1957): Luonnotar για σοπράνο και ορχήστρα, έργο 70 (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Leo McFall Καρλ Νίλσεν (1865-1931): Εισαγωγή ‘Ήλιος’, έργο 17 Γκούσταβ Χολστ (1874-1934): Συμφωνική σουίτα ‘Οι Πλανήτες’, έργο 32 ΘΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ PROGRAMME ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ Kaija Saariaho (1952-2023): Asteroid 4179 - Toutatis ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ (TSSO premiere) ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. Kalevala, melody for voice and nyckelharpa (editing: Aphrodite Patoulidou) THERE WILL BE AN AMATEUR Jean Sibelius (1865-1957): Luonnotar for soprano and orchestra, ASTROPHOTOGRAPHY Op.70 (TSSO premiere) AXHIBITION AT THE Carl Nielsen (1865-1931): ‘Helios’ overture, Op.17 TCH FOYER BEFORE Gustav Holst (1874-1934): The Planets, Op.32 THE CONCERT. Όταν το 2004 ο αστεροειδής 4179 - Τουτάτης πέρασε κοντά από τη Γη, η Φινλανδή συνθέτης Κάιγια Σααριάχο ΠΑΡΑΓΩΓΗ΄Κ.Ο.Θ. άρχισε να ενδιαφέρεται γι’ αυτόν τον περίεργο διαστημικό ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Θ. βράχο με το περίεργο σχήμα και την ακανόνιστη τροχιά TSSO PRODUCTION IN COOPERATION WITH THE TCH ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. και έτσι εμπνεύστηκε την ομώνυμη σύνθεση. Στα επίγεια μας επαναφέρει ο Σιμπέλιους με το εθνικό έπος της Φιν- ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ λανδίας, την Καλεβάλα, από όπου αντλεί το απόσπασμα ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 20€ για τη Θεά Λουόννοταρ, την πρωταρχική Παρθένα του ΠΛΑΤΕΙΑ: 15€ Αέρα και δημιουργό της Γης, που γέννησε τον Βέινεμου- ΘΕΩΡΕΙΑ/ΕΞΩΣΤΗΣ: 10€ ινεν, κάτοχο της μαγικής δύναμης της μουσικής. Ο Δανός ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 5€ Καρλ Νίλσεν εμπνεύστηκε την Εισαγωγή Ήλιος σε ένα TICKETS ταξίδι του στην Ακρόπολη και θαμπωμένος θέλησε να πε- DISTINCT ZONE: 20€ ριγράψει την πορεία του ήλιου πάνω από το Αιγαίο. Το Α' ZONE/GROUND FLOOR: 15€ ταξίδι μας ολοκληρώνεται στο αχανές διάστημα και στους Β' ZONE/UPPER TIER-BOXES: 10€ Πλανήτες, που μας περιγράφει γλαφυρά ο Χολστ, μέσα DISCOUNT TICKETS: 5€ από τη μουσική του. 29

Η Κ.Ο.Θ. ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΤΡΙΤΗ/TUESDAY 26.03.2024 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 21:00 SALA SINOPOLI ΡΩΜΗ (ΙΤΑΛΙΑ) ΤΟΥ 1821 SALA SINOPOLI THE TSSO IN ROME ROME, ITALY CONCERT FOR THE GREEK REVOLUTION 1821 Σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τζοακίνο Ροσσίνι (1792-1868): Εισαγωγή από την όπερα ‘Η Πολιορκία της Κορίνθου’ Διεύθυνση ορχήστρας Τζοακίνο Ροσσίνι (1792-1868): Άρια ‘L’ora fatal s’appressa… Leo McFall Giusto ciel’ από την όπερα ‘Η Πολιορκία της Κορίνθου’ Γεώργιος Αξιώτης (1875-1924): Δειλινό Soprano Myrtò Papatanasiu Επιμέλεια μουσικού υλικού: Εβελίνα Χαρτοφτάκη, Γιάννης Σαμπροβαλάκης, Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, Οτορίνο Ρεσπίγκι (1879-1936): ‘Il Tramonto’ για σοπράνο Conductor και ορχήστρα Leo McFall Μαριώ Φωσκαρίνα-Δαμασκηνού (1850-1921): ‘Οι Μάσκες’ από τη ‘Βενετσιάνικη Σουίτα’ (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Σπυρίδων Σαμάρας (1861-1917): Άρια ‘Dieu , faites que he le revoie …” από την όπερα ‘Δεσποινίς ντε Μπελίλ’ (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Τζάκομο Πουτσίνι (1858-1924): Άρια ‘Vissi d’ arte’ από την όπερα ‘Τόσκα’ Γιάννης Κωνσταντινίδης (1903-1984): Δωδεκανησιακή σουίτα αρ.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. PROGRAMME ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ Gioachino Rossini (1792-1868): Overture to the opera ‘La Siege de Corinthe’ ΤΟ ΕΡΓΟ/ΔΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ Gioachino Rossini (1792-1868): Aria ‘L’ora fatal s’appressa… ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» ΜΕ ΤΗ Giusto ciel’ from the opera ‘La Siege de Corinthe’ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Georgios Axiotis (1875-1924): Sunset ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ Scores editing: Evelina Hartoftaki, Yannis Samprovalakis, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Hellenic Music Centre TSSO PRODUCTION Ottorino Respighi (1879-1936): ‘Il Tramonto’ for soprano UNDER THE AEGIS OF HELLENIC EMBASSY IN ROME and orchestra THE PROJECT IS IMPLEMENTED IN THE CONTEXT OF Marió Foscarina (1850-1921): ‘Les Masques’ from ‘Suite THE NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN (GREECE 2.0) AND IS FUNDED BY THE EUROPEAN Vénitienne’ (TSSO premiere) UNION - NEXTGENERATIONEU Spyridon Samaras (1861-1917): Aria ‘Dieu , faites que he le revoie …” from the opera ‘Mademoiselle de Belle Isle’ (TSSO premiere) Giacomo Puccini (1858-1924): Aria ‘Vissi d’ arte’ from the opera ‘Tosca’ Yannis Constantinidis (1903-1984): Dodecanesian suite No.1 30

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης εμ- λου. Συμπράττει η κορυφαία Ελληνίδα σο- φανίζεται στη Ρώμη στο πλαίσιο των εορ- πράνο Μυρτώ Παπαθανασίου. Στο βιολί ο τασμών για την Ελληνική Επανάσταση του Διευθυντής της Κ.Ο.Θ. Σίμος Παπάνας και 1821, με ένα πρόγραμμα που ρίχνει γέφυρες στο πόντιουμ ο Βασικός Αρχιμουσικός της επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς της Leo McFall. Η συναυλία τελεί υπό την αιγί- Ελλάδας και της Ιταλίας συνδυάζοντας το δα της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό με τον αντί- πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού στοιχο ιταλικό, σε ένα μουσικό ταξίδι δύο Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αιώνων, από το 1750 ως το 1950, με βάση «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της την αλληλεπίδραση που άσκησε η μουσική Ευρωπαϊκής Ένωσης. του ενός λαού στους δημιουργούς του άλ- 31

ΟΝΕΙΡΑ #4 - ΒΙΕΝΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY 06.04.2024 DREAMS #4 - VIENNA 21:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. ARISTOTLE UNIVERSITY CEREMONY HALL Βιολί Αντώνης Σουσάμογλου Διεύθυνση ορχήστρας Leo McFall ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Άλμπαν Μπεργκ (1885-1935): Κοντσέρτο για βιολί Violin και ορχήστρα Antonis Sousamoglou Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ (1871-1942): Η Γοργόνα (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Conductor PROGRAMME Leo McFall Alban Berg (1885-1935): Violin concerto Alexander von Zemlinsky (1871-1942): The Mermaid (TSSO premiere) Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα η Βιέννη βρισκόταν στο επί- κεντρο μίας αυτοκρατορίας που κατέρρεε, όμως παρόλα αυτά αποτέλεσε το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μέσα από την άνθηση των τεχνών και των επιστημών. Η μουσική του Χόλυγουντ, ο μοντερνισμός των Σαίνμπεργκ και Μπεργκ, αλλά και η ψυχανάλυση του Φρόιντ γεννήθηκαν μέσα στα ερείπια αυτής της σπουδαίας πόλης, η οποία χάρισε στην ανθρωπό- τητα την ευκαιρία να εξελιχθεί, επηρεάζοντας καθοριστικά τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τέχνη, όπως έκανε και κατά ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ την περίοδο της ακμής της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΒΙΚΤΩΡΑ ΔΑΒΑΡΗ Η ξακουστή σύζυγος του Γκούσταβ Μάλερ, Άλμα, βρίσκεται ΚΑΙ ΓΙΟΥΡΑ ΚΑΝΔΥΛΙΔΗ στον πυρήνα του σημερινού προγράμματος. Το κοντσέρτο για βιολί του Μπεργκ είναι ένα εκπληκτικό έργο που συνδυάζει τη TRIBUTE CONCERT TO THE MEMORY OF βιρτουοζιτέ με την ηχοχρωματική ευαισθησία και τις ουράνιες VICTOR DAVARIS AND YURA KANDILIDIS μελωδίες του. Ο συνθέτης το έγραψε “στη μνήμη ενός αγγέ- λου’’ συγκλονισμένος από το χαμό της 18χρονης κόρης της Άλμα Μάλερ. H ‘Γοργόνα’ του Τσεμλίνσκυ είναι μια φαντασία ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. TSSO PRODUCTION βασισμένη στο γνωστό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερ - σεν ‘Η Μικρή Γοργόνα’. Την εμπνεύστηκε από την αγάπη του για την Άλμα Σίντλερ, πριν αυτή γνωρίσει τον Γκούσταβ και γίνει η διάσημη Άλμα Μάλερ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 15€, 10€, 5€ 32

CALENDAR24_16X22_PRINT.pdf 1 23/1/2024 12:26:35 μμ C M Y CM MY CY CMY K 31

ΚΟΝΤΣΕΡΤΑ ΓΙΑ 2 ΠΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY 12.04.2024 Η ΚΟΘ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY 13.04.2024 CONCERTOS FOR 2 PIANOS THE TSSO AT THE THESSALONIKI PIANO FESTIVAL 21:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. ARISTOTLE UNIVERSITY CEREMONY HALL ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 12.04.2024 Πιάνο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Martyna Jatkauskaite Κοντσέρτο για 2 πιάνα και ορχήστρα σε μι ύφεση Χαράλαμπος Αγγελόπουλος μείζονα, KV 365 Δημήτρης Βασιλάκη Πιάνο: Νίκος Κυριόσογλου - Martyna Jatkauskaite Κάρολος Ζουγανέλης Βικτωρία-Φιοράλμπα Κιαζίμη Καμίγ Σεν-Σανς (1835-1921): Το Καρναβάλι των Ζώων Νίκος Κυριόσογλου Πιάνο: Martyna Jatkauskaite - Χρίστος Παπαγεωργίου Βικτωρία-Φιοράλμπα Κιαζίμη Διεύθυνση ορχήστρας Μπέλα Μπάρτοκ (1881-1945): Κοντσέρτο για 2 πιάνα, Dian Tchobanov κρουστά και ορχήστρα, έργο BB121 Πιάνο: Δημήτρης Βασιλάκης - Piano Κάρολος Ζουγανέλης Charalampos Aggelopoulos Martyna Jatkauskaite 13.04.2024 Victoria-Fioralba Kiazimi Nikos Kyriosoglou Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Christos Papageorgiou Κοντσέρτο για 3 πιάνα και ορχήστρα σε φα μείζονα, Dimitris Vasilakis KV 242 (εκδοχή για 2 πιάνα) Karolos Zouganelis Πιάνο: Δημήτριος Βασιλάκης - Χαράλαμπος Αγγελόπουλος Conductor Dian Tchobanov Χρίστος Παπαγεωργίου (1967): Triptychon, κοντσερτίνο για 2 πιάνα και ορχήστρα εγχόρδων (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Πιάνο: Χαράλαμπος Αγγελόπουλος - Χρίστος Παπαγεωργίου ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CO-PRODUCTION: THESSALONIKI PIANO FESTIVAL - Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949): Κονσερτίνο για TSSO 2 πιάνα και ορχήστρα (1935) Πιάνο: Βικτωρία-Φιοράλμπα Κιαζίμη - Κάρολος Ζουγανέλης Φρανσίς Πουλένκ (1899-1963): Κοντσέρτο για 2 πιάνα και ορχήστρα σε ρε ελάσσονα, FP 61 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ/TICKETS: 25€,20€, 15€, 10€ Πληροφορίες: www.tpf.gr Πιάνο: Χρίστος Παπαγεωργίου - Νίκος Κυριόσογλου 34

PROGRAMME 12.04.2024 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Concerto for 2 pianos and orchestra in E-flat major, KV 365 Piano: Nikos Kyriosoglou - Martyna Jatkauskaite Camille Saint-Saëns (1835-1921): The Carnival of the Animals Piano: Martyna Jatkauskaite - Victoria-Fioralba Kiazimi Béla Bartó k (1881-1945): Concerto for 2 pianos, percussion and orchestra, Op.BB121 Piano: Dimitris Vassilakis - Karolos Zouganelis 13.04.2024 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Concerto for 3 pianos and orchestra in F major, KV 242 (arr. for 2 pianos) Piano: Dimitrios Vassilakis - Charalambos Angelopoulos Christos Papageorgiou (1967): ‘Triptychon’ concertino for 2 pianos and string orchestra (TSSO premiere) Piano: Charalambos Angelopoulos - Christos Papageorgiou Nikos Skalkottas (1904-1949): Conertino for 2 pianos and orchestra (1935) Πιάνο: Victoria-Fioralba Kiazimi - Karolos Zouganelis Francis Poulenc (1899-1963): Concerto for 2 pianos and orchestra in D minor, FP 61 Piano: Christos Papageorgiou - Nikos Kyriosoglou 35

MISSA SOLEMNIS Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ/H. MONDAY 29.04.2024 ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ MISSA SOLEMNIS EASTER CONCERT 21:00 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - M1 THESSALONIKI CONCERT HALL - M1 Σοπράνο Μαριλένα Στριφτόμπολα Μέτζο σοπράνο Nadezhda Karyazina Τενόρος Davide Tuscano Μπάσος William Thomas Διεύθυνση Ορχήστρας Leo McFall Χορωδία της Φιλαρμονικής της Σόφιας Soprano Μαριλένα Στριφτόμπολα Mezzo soprano ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Nadezhda Karyazina Πρόγραμμα: Tenor Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827): Missa Solemnis σε Davide Tuscano ρε μείζονα, έργο 123 (Α’ εκτέλεση Κ.Ο.Θ.) Bass William Thomas PROGRAMME Conductor Ludwig van Beethoven (1770-1827): Missa Solemnis in D Leo McFall major, Op.123 (TSSO premiere) Sofia Philharmonic Choir ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Κ.Ο.Θ. – Ο.Μ.Μ.Θ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 30€ TSSO PRODUCTION ΠΛΑΤΕΙΑ: 25€ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΕΙΑ/ΕΞΩΣΤΗΣ: 20€ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 15€ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ TICKETS CO-PRODUCTION ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. DISTINCT ZONE: 30€ TSSO - TCH Α' ZONE/GROUND FLOOR:25€ SUPPORTED BY THE GREEK MINISTRY OF CULTURE AS A Β' ZONE/UPPER TIER-BOXES: 20€ PART OF THE PROGRAM DISCOUNT TICKETS: 15€ ‘THESSALONIKI-SOFIA: BALKAN CULTURAL BRIDGE’ 36

Rudolf Hausleithner (1840-1918) Beethoven's Vision Η φετινή Πασχαλινή συναυλία της Κρατικής Oρ- τελικής λύτρωσης, που θα προκύψει τελικά όταν χήστρας Θεσσαλονίκης είναι μία εντυπωσιακή ενωθεί η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης με την συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσα- απαραίτητη θεϊκή βοήθεια. Ένα συγκλονιστικό θρη- λονίκης, που συγκεντρώνει στη σκηνή κορυφαίους σκευτικό δράμα που καθηλώνει τον ακροατή με τη λυρικούς τραγουδιστές από όλο τον κόσμο, μαζί δύναμη να εισβάλλει στα μύχια της ψυχής και να με την Κ.Ο.Θ., υπό τη διεύθυνση του Βασικού Αρ- τη συγκινεί. χιμουσικού της Leo McFall, αλλά και την περιώνυμη Χορωδία της Φιλαρμονικής της Σόφιας, στο πλαί- σιο του προγράμματος ‘Θεσσαλονίκη-Σόφια: Βαλ- κανική Γέφυρα Πολιτισμού΄. Η ‘Missa Solemnis’ είναι μία πανηγυρική Θεία Λειτουργία που ο δημιουργός της χρειάστηκε 4 ολόκληρα χρόνια για να την ολοκληρώσει. Απο- τελεί ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα του κορυφαίου συνθέτη και θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες που έχουν γραφτεί. Ένας ουμανιστής συνθέτης όπως ο Μπετόβεν γρά- φει ένα βαθιά θρησκευτικό έργο, με αποτέλεσμα να πλάθεται μέσα από αντιθέσεις, όπως η έμφυτη αμφιβολία και η αναζήτηση της εσωτερικής δύνα- μης, με τη βαθιά πίστη στο Θεό και την ελπίδα της 37

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY 17.05.2024 ΓΑΛΑΤΕΙΑ EMILIOS RIADIS: GALATEIA 21:00 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - M1 THESSALONIKI ας ει CONCERT HALL - M1 άτ αλ αμβος της Γ Διεύθυνση Ορχήστρας 0) Ο Θρί 2 Βλαδίμηρος Συμεωνίδης 83-15 Χορωδία της Όπερας της Φιλιππούπολης αφαήλ (14 Ρ Conductor Vladimiros Symeonidis Choir of the Plovdiv Opera ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Αιμίλιος Ριάδης (1880-1935): Όπερα ‘Γαλάτεια’ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ.-Ε.Λ.Σ.-Ο.Μ.Μ.Θ. (κοντσερτάντε) (Α’ παγκόσμια εκτέλεση) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ PROGRAMME ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Emilios Riadis (1880-1935): Opera ‘Galateia’ (concertante) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ (World premiere) ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ CO-PRODUCTION TSSO-GNO-TCH Μία από τις σημαντικότερες και πιο συγκινητικές στιγμές SUPPORTED BY THE GREEK MINISTRY OF CULTURE της φετινής περιόδου θα είναι σίγουρα η παγκόσμια πρε- AS A PART OF THE PROGRAM μιέρα της τρίπρακτης όπερας «Γαλάτεια» του Θεσσαλονι- ‘THESSALONIKI-SOFIA: BALKAN CULTURAL BRIDGE’ κιού συνθέτη Αιμίλιου Ριάδη σε γαλλικό λιμπρέτο του Πιερ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Σ. Γιαμπλόνσκι, μετά την αποκατάσταση του χειρόγραφου και την ολοκλήρωση της ενορχήστρωσης από τον Βλα- ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. δίμηρο Συμεωνίδη, ο οποίος και διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στην κοντσερτάντε εκτέλεσή ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ της. Μαζί με την Κ.Ο.Θ. η Χορωδία της Όπερας της Φι- ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 20€ ΠΛΑΤΕΙΑ: 15€ λιππούπολης, σε μία εντυπωσιακή σύμπραξη τριών κορυ- ΘΕΩΡΕΙΑ/ΕΞΩΣΤΗΣ: 10€ φαίων πολιτιστικών οργανισμών της χώρας, με την Κ.Ο.Θ., ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 5€ τον Ο.Μ.Μ.Θ. και την Ε.Λ.Σ. να ενώνουν τις δυνάμεις τους TICKETS για αυτή τη σημαντική στιγμή στα μουσικά πράγματα της DISTINCT ZONE: 20€ χώρας, αφού η όπερα αυτή θα ζωντανέψει για πρώτη φορά Α' ZONE/GROUND FLOOR:15€ 112 χρόνια μετά τη γέννησή της στο Παρίσι από τον σπου- Β' ZONE/UPPER TIER-BOXES: 10€ δαίο Έλληνα συνθέτη, που για άγνωστους λόγους δεν την DISCOUNT TICKETS: 5€ ολοκλήρωσε ποτέ. 38

O THOMAS SANDERLING ΣΑΒΒΑΤΟ/SATURDAY 25.05.2024 ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ Κ.Ο.Θ. THOMAS SANDERLING 21:00 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ CONDUCTS THE TSSO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - M1 THESSALONIKI CONCERT HALL - M1 Βιολί Jaroslaw Nadrzycki Διεύθυνση Ορχήστρας: Thomas Sanderling ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Violin Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Εισαγωγή Jaroslaw Nadrzycki από την όπερα «Απαγωγή από το Σεράι» Φέλιξ Μέντελσον-Μπαρτόλντι (1809-1847): Κοντσέρτο για Conductor βιολί και ορχήστρα σε μι ελάσσονα, έργο 64 Thomas Sanderling Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897): Συμφωνία αρ.4 σε μι ελάσσονα, έργο 98 PROGRAMME Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Overture to the opera ‘The Abduction from the Seraglio’ Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): Concerto for violin and orchestra in E minor, Op.64 Johannes Brahms (1833-1897): Symphony No.4 in E minor, Op. 98 Με μία σπουδαία καριέρα 50 χρόνων πίσω του στην κορυ- φή του κόσμου, ο σπουδαίος Γερμανός μαέστρος Thomas ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. - Ο.Μ.Μ.Θ. Sanderling διευθύνει για πρώτη φορά την Κ.Ο.Θ. σε μία ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ συμπαραγωγή με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η CO-PRODUCTION TSSO - TCH ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. εξωτική ουβερτούρα από την όπερα του Μότσαρτ ‘Απα- γωγή από το Σεράι’ ανοίγει το δρόμο για ένα κλασικό ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ στις ρίζες του πρόγραμμα, που συνεχίζεται με το γεμάτο ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 30€ εμπνεύσεις και λάμψη κοντσέρτο για βιολί του Μέντελσον, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. ΠΛΑΤΕΙΑ: 25€ TSSO PRODUCTION για να καταλήξουμε στο αναμφισβήτητο magnum opus ΘΕΩΡΕΙΑ/ΕΞΩΣΤΗΣ: 20€ του Μπραμς, τη δραματική 4η συμφωνία του, που προκα- ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 15€ λεί συνεχώς το διανοητικό και συναισθηματικό κόσμο του TICKETS ακροατή, χαρίζοντας μερικές από τις βαθύτερες και σκο- DISTINCT ZONE: 30€ τεινότερες στιγμές του 19ου αιώνα. Α' ZONE/GROUND FLOOR:25€ Β' ZONE/UPPER TIER-BOXES: 20€ DISCOUNT TICKETS: 15€ 39

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/FRIDAY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 31.05.2024 ‘ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ’ INTERNATIONAL CONDUCTING 21:00 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ COMPETITION ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - M1 THESSALONIKI ‘DIMITRI MITROPOULOS’ CONCERT HALL - M1 ΤΕΛΙΚΟΣ / FINAL the Dimitri Mitropoulos International Competition the 2024 DIMITRI MITROPOULOS International Competition for Conducting MAY 28-31/2024 Thessaloniki, Greece 1st prize €14.000 2nd prize € 7.000 3rd prize € 3.000 in addition the possibility of concerts with: the Thessaloniki State Symphony Orchestra the Sofia Philharmonic Orchestra the Greek Radio Symphony Orchestra the Opera Plovdiv, Bulgaria ELIGIBILITY Conductors born after May 28, 1989 Closing date for entries: Αpril 15, 2024 ENQUIRIES The Dimitri Mitropoulos International Competition www.mitropouloscompetition.gr [email protected] DWHITE collaborating orchestras: www.mitropouloscompetition.gr Greek Radio Symphony ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Τρεις φιναλίστ διευθύνουν την Κ.Ο.Θ. στο μεγάλο τελικό επιλέγοντας μεταξύ γνωστών συμφωνικών έργων των Μπετόβεν, Μότσαρτ, Μπραμς, Τσαϊκόφσκι, Ντεμπυσσύ και Κωνσταντινίδη ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 3 candidates conduct the TSSO in renowned symphonic ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ.Ο.Θ. words by Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Θ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Debussy and Konstantinides TSSO PRODUCTION IN COOPERATION WITH TCH SUPPORTED BY THE GREEK MINISTRY OF CULTURE Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αναβιώνει τον ανα- γνωρισμένο διεθνή διαγωνισμό διεύθυνσης ορχήστρας ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ‘Δημήτρης Μητρόπουλος’ και προσκαλεί ταλαντούχους ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 20€ μαέστρους από ολόκληρο τον κόσμο, για να διευθύνουν ΠΛΑΤΕΙΑ: 15€ την Κ.Ο.Θ. ενώπιον της 6μελούς επιτροπής που αποτελεί- ΘΕΩΡΕΙΑ/ΕΞΩΣΤΗΣ: 10€ ται από κορυφαίους Έλληνες και Βούλγαρους αρχιμουσι- ΜΕΙΩΜΕΝΟ: 5€ κούς, με πρόεδρο αυτής τον παγκοσμίου φήμης Thomas TICKETS Sanderling. Τρεις απαιτητικοί γύροι και ένας τελικός με DISTINCT ZONE: 20€ τρεις φιναλίστ, που θα διευθύνουν την Κ.Ο.Θ. ενώπιον Α' ZONE/GROUND FLOOR:15€ κοινού και κριτικής επιτροπής σε γνωστά και απαιτητικά Β' ZONE/UPPER TIER-BOXES: 10€ συμφωνικά έργα. DISCOUNT TICKETS: 5€ 40

Α' ΓΥΡΟΣ 1ST ROUND Τρίτη, 28 Μαΐου 2024 Tuesday, May 28, 2024 ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ THESSALONIKI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ CONCERT HALL Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ Maurice Saltiel Hall 12 διαγωνιζόμενοι 12 candidates Β' ΓΥΡΟΣ 2ND ROUND Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 Wednesday, May 29, 2024 Μέγαρο Μουσικής THESSALONIKI Θεσσαλονίκης CONCERT HALL ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Friends of Music Hall 6 διαγωνιζόμενοι 6 candidates Γ' ΓΥΡΟΣ 3RD ROUND Πέμπτη, 30 Μαΐου & Thursday, May 30 & Friday, May 31, 2024 Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 THESSALONIKI ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ CONCERT HALL ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Friends of Music Hall Αίθουσα Φίλων Μουσικής 3 candidates 3 διαγωνιζόμενοι ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ JURY OF THE COMPETITION Πρόεδρος President Thomas Sanderling Thomas Sanderling, Μαέστρος, πρώην Αρχιμουσικός και Conductor, former Chief Conductor and Artistic Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Φιλαρμονικής Director of the Novosibirsk Philharmonic Orches- Ορχήστρας του Νοβοσιμπίρσκ και πρώην tra and former Music Director of Osaka Symphony Μουσικός Διευθυντής της Συμφωνικής Orchestra Ορχήστρας της Οσάκα Members Μέλη Miltos Logiadis Μίλτος Λογιάδης Conductor, Professor of Conducting at Ionian Uni- Mαέστρος, Kαθηγητής Διεύθυνσης versity Ορχήστρας Ιονίου Πανεπιστημίου Michalis Economou Μιχάλης Οικονόμου Conductor/Composer, Music Director of ERT Na- Μαέστρος - συνθέτης, Μουσικός Διευθυντής tional Symphony Orchestra Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ Georgios Vranos Γεώργιος Βράνος Chief Conductor, Professor at Department of Music Αρχιμουσικός, Καθηγητής στο ΤΜΕΤ Science & Art, University of Macedonia Πανεπιστημίου Μακεδονίας Nayden Todorov Nayden Todorov Conductor, Director of the Sofia Philharmonic Or- Διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας chestra της Σόφιας Dian Chobanov Dian Chobanov Conductor, Music Director and Chief Conductor of Γενικός Μουσικός Διευθυντής της Κρατικής the Bulgarian State Opera in Plovdiv Όπερας του Plovdiv Υπεύθυνη Υλοποίησης Διαγωνισμού Γεωργία Καραντώνη Implementation Manager of the Competition Georgia Karantoni 41

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EDUCATIONAL PROJECTS Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΣ του Σεργκέι Προκόφιεφ Συναυλίες για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης PETER AND THE WOLF by Sergei Prokofiev Concerts for schools Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου, ώρα 11:30 Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου, ώρες 10:00 & 11:30 Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου, ώρα 10:00 στο νέο της εκπαιδευτικό πρόγραμμα το δημοφι- λέστερο ίσως μουσικό παραμύθι στην ιστορία της Wednesday, January 17, at 11:30 κλασσικής μουσικής εργογραφίας. Το μουσικό πα- Thursday, January 18, at 10:00 & 11:30 ραμύθι ‘Ο Πέτρος και ο Λύκος’ γράφτηκε από τον Friday, January 19, at 10:00 & 11:30 σπουδαίο Ρώσο συνθέτη Σεργκέι Προκόφιεφ με σκοπό να διδάξει τα παιδιά σχετικά με το χαρακτή- Τρίτη, 4 Ιουνίου, ώρες 10:00 & 11:30 ρα και τη χρήση των οργάνων της συμφωνικής ορ- Τετάρτη, 5 Ιουνίου, ώρες 10:00 & 11:30 χήστρας και να τα εξοικειώσει με αυτά αντιστοιχώ- Πέμπτη, 6 Ιουνίου, ώρα 10:00 ντας κάθε χαρακτήρα του παραμυθιού με κάποιο συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Καθώς οι χαρακτή- Tuesday, June 4, at 10:00 & 11:30 ρες του παραμυθιού αλληλεπιδρούν, συνδυάζονται Wednesday, June 5, at 10:00 & 11:30 αντίστοιχα και τα όργανα της ορχήστρας μέσα Thursday, January 18, at 10:00 από την αριστοτεχνική γραφή του Προκόφιεβ. Η Κ.Ο.Θ. θα παρουσιάσει την σπουδαία αυτή μουσι- ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. κή ιστορία μαζί με πρωτότυπη εικονογράφηση σε ARISTOTLE UNIVERSITY CONCERT HALL συνεργασία με τo “The Comic-con”. Στην ιστορία του παραμυθιού, ο Πέτρος ζει στο Παρουσίαση: Ανθή Σαββάκη σπίτι του παππού του στο δάσος και ως γενναίος Διεύθυνση ορχήστρας: Μιχάλης Οικονόμου νέος δεν φοβάται καθόλου τους κακούς λύκους. Εικονογράφος/εικαστική επιμέλεια: Αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του παππού του Μανώλης Φραγγίδης τα βάζει με το λύκο, τον οποίο αιχμαλωτίζει με τη Μετάφραση κειμένου: Νίκος Κυριακού βοήθεια ενός πουλιού. Η γάτα (κλαρινέτο), η πάπια (όμποε), το πουλί (φλάουτο), ο παππούς (φαγκότο), Narrator: Anthi Savaki οι κυνηγοί (πνευστά-κρουστά), ο λύκος (κόρνα) και Conductor: Michalis Economou ο Πέτρος (έγχορδα) πρωταγωνιστούν σε αυτή την Illustration/Visual arts: Manolis Fragidis πολυαγαπημένη ιστορία και διδάσκουν ευχάριστα, Text translation: Nikos Kyriakou μαζί με τα ηχοχρώματα των αντίστοιχων οργάνων. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Κόστος εισιτηρίου ανά μαθητή/ Σεργκέι Προκόφιεφ (1891-1953): Ο Πέτρος και ο Ticket price for students: 5€ Λύκος, έργο 67 Διάρκεια Προγράμματος/Duration: 40’ PROGRAMME Παραγωγή Κ.Ο.Θ. Sergei Prokofiev (1891-1953): Peter and the Wolf, Σε συνεργασία με την Comic-Con Θεσσαλονίκης TSSO Production Op. 67 In co-operation with Thessaloniki Comic-Con 42

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ HAYDN: Όταν γεννήθηκε η συμφωνική μουσική Συναυλίες για σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης HAYDN'S FAREWELL SYMPHONY: Ther day that symphonic music was born Concerts for schools Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, ώρα 11:30 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ: Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου, ώρες 10:00 & 11:30 Φραντς Τζόζεφ Χάυντν (1732-1809): Συμφωνία Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου, ώρες 10:00 & 11:30 αρ.45 σε φα δίεση ελάσσονα, Hob.I:45 PROGRAMME Wednesday, February 14, at 11:30 Franz Joseph Haydn (1732-1809): Symphony No.45 Thursday, February 15, at 10:00 & 11:30 in F-sharp minor, Hob.I:45 Friday, February 16, at 10:00 & 11:30 Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει τον συνθέτη Joseph ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ Α.Π.Θ. Haydn, αποκαλούμενο και πατέρα της συμφωνικής ARISTOTLE UNIVERSITY CONCERT HALL μουσικής, μέσα από την περίφημη Συμφωνία αρ. 45 (του αποχαιρετισμού). Ιδιοφυής και καινοτόμος, με Κείμενο - παρουσίαση: Κώστας Χάρδας μνημειώδη αίσθηση του χιούμορ, και στοργικός για Διεύθυνση Ορχήστρας: Paul Chiang τους συναδέλφους του, o Joseph Haydn δημιούρ- γησε τις βάσεις για την πορεία της κλασικής μου- Text - Presentation: Kostas Hardas σικής, εντάσσοντας στη δημιουργία τους τις ιδέες Conductor: Paul Chiang του διαφωτισμού. Η συμφωνία αρ. 45, εκτός από ένα μουσικό αριστούργημα, αποτελεί ίσως και τον πρώτο ιστορικά τρόπο διεκδίκησης εργασιακών συνθηκών στον χώρο της μουσικής, ενδεικτικό των εννοιών του ανθρωπισμού και της δημοκρατίας που πλάθονταν ήδη στο διανοητικό περιβάλλον της εποχής. Πληροφορίες για το πρόγραμμα: [email protected] Γεωργία Καραντώνη - Κόστος εισιτηρίου ανά μαθητή/ Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ticket price for students: 5€ Διάρκεια Προγράμματος/Duration: 50’ Εισιτήρια και κρατήσεις στο εκδοτήριο της Κ.Ο.Θ.:/ Tickets sales: 2310.236990, [email protected] Παραγωγή Κ.Ο.Θ. TSSO Production 43

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ με την Κ.Ο.Θ. στο Α.Μ.Θ. Δύο κορυφαίοι πολιτιστικοί οργανισμοί της πόλης, Ο Ρομαντικός Περιηγητής η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Αρχαι- The Romantic Excursionist ολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν Φε- στιβάλ Μουσικής Δωματίου, με την υποστήριξη του Δευτέρα/Monday Υπουργείου Πολιτισμού. Μία Δευτέρα ανά μήνα, το 29.01.2024 | 20:00 Αρχαιολογικό Μουσείο θα φιλοξενεί στους χώρους του διακεκριμένους καλλιτέχνες που θα παρουσιά- Δευτέρα/Monday ζουν ενδιαφέροντα προγράμματα μουσικής δωμα- 05.02.2024 | 20:00 τίου, που θα συνδέονται άμεσα με τις επερχόμενες Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης συναυλίες της Κ.Ο.Θ. Foyer of the Archaeological Museum of Thessaloniki CHAMBER MUSIC FESTIVAL Ρεσιτάλ Πιάνου με τον Βασίλη Βαρβαρέσο Piano recital with Vassilis Varvaresos Two leading cultural organizations of the city, the Thessaloniki State Symphony Orchestra, and the Archaeological Museum of Thessaloniki, organize ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ a Chamber Music Festival, with the support of the Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827): Σονάτα του Σε- Ministry of Culture. One Monday per month, the ληνόφωτος αρ.2, έργο 27 Archaeological Museum will host in its premises Ρόμπερτ Σούμαν (1810-1856): Καρναβάλι της Βιέννης, distinguished artists who will present interesting έργο 26 programs of chamber music, which will be directly Φραντς Λιστ (1811-1886): ‘Σονάτα του Δάντη’ από τα connected to the upcoming concerts of the TSSO. ‘Χρόνια Προσκυνήματος’ PROGRAMME Ludwig van Beethoven (1770-1827): Moonlight Sonata No2, Op.27 Robert Schumann (1810-1856): Carnival Scenes from Vienna, Op.26 Franz Liszt (1811-1886): 'Dante Sonata' by the 'Years of Pilgrimage' 44

Η Μουσική ως Κοινωνός Ειρήνης Fiesta de flauta y guitarra: Music as a Communion of Peace Μια βραδιά λατινοαμερικανικής μουσικής Fiesta de flauta y guitarra Δευτέρα/Monday Δευτέρα/Monday 12.02.2024 | 20:00 Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 04.03.2024 | 20:00 Foyer of the Archaeological Museum of Thessaloniki Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Foyer of the Archaeological Museum of Thessaloniki Συμμετέχουν: Guy Ben Zioni (βιόλα- Ισραήλ) Συμμετέχουν: Diana Al- Hassani (πιάνο- Ιράκ/Γερμανία) Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο) Participating: Δημήτρης Δεκαβάλλας (κιθάρα) Guy Ben Zioni (viola - Israel), Participating: Diana Al- Hassani (piano - Iraq/Germany) Zaharias Tarpangos (flute) Dimitris Dekavallas (piano) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρόμπερτ Σούμαν (1810-1856): Märchenbilder για βιόλα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και πιάνο, έργο 113 Άστορ Πιατσόλα (1921-1992): Libertango (μετ. για Ρόγκλιτ Ίσαι (1965): Εβραϊκή Φαντασία για βιόλα και φλάουτο και κιθάρα: K.Jackle) πιάνο Σέλσο Μασάντο (1953): Musiques populaires Νατζί Χακίμ (1955): Φαντασία για βιόλα και πιάνο brésilienns, για φλάουτο και κιθάρα Πωλ Μπεν-Χάιμ (1897-1984): Τρία τραγούδια χωρίς Εϊτόρ Βίλλα-Λόμπος (1887-1959): Bachianas Brasileiras λόγια αρ.5, για φλάουτο και κιθάρα Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897): Σονάτα για πιάνο αρ.3 Ρομπέρτο ντι Μαρίνο (1956): Σονάτα για φλάουτο και σε φα ελάσσονα, έργο 5 κιθάρα Ζακ Ιμπέρ (1890-1962): Entr’acte, για φλάουτο και κι- PROGRAMME θάρα Robert Schumann (1810-1856): Märchenbilder for viola Εϊτόρ Βίλλα-Λόμπος (1887-1959): Distribuição de and piano, Op.113 flores, για φλάουτο και κιθάρα Roglit Ishay (1965): Jewish Phantasy for viola and piano Άστορ Πιατσόλα (1921-1992): Η Ιστορία του Ταγκό Naji Hakim (1955): Fantasia for viola and piano Paul Ben-Haim (1897-1984): 3 Songs Without Words PROGRAMME Johannes Brahms (1833-1897): Piano sonata No.3 in F Astor Piazzola (1921-1992): Libertango (arr. for flute minor, Op.5 and guitar: K.Jackle) Celso Machado (1953): Musiques populaires brésilienns, for flute and guitar Heitor Villa-Lobos (1887-1959): Bachianas Brasileiras No.5, for flute and guitar Roberto di Marino (1956): Sonata for flute and guitar Jacques Ibert (1890-1962): Entr’acte, for flute and guitar Heitor Villa-Lobos (1887-1959): Distribuição de flores, for flute and guitar Astor Piazzola (1921-1992): History of Tango 45

Senza Basso Ο Αιμίλιος Ριάδης και η εποχή του Λατρευτική μουσική για βιολοντσέλο Emilios Riadis and his time Worship music for cello Δευτέρα/Monday Δευτέρα/Monday 13.05.2024 | 20:00 Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 22.04.2024 | 20:00 Foyer of the Archaeological Museum of Thessaloniki Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Foyer of the Archaeological Museum of Thessaloniki Συμμετέχουν: Κουαρτέτο εγχόρδων ‘Αιμίλιος Ριάδης’ Συμμετέχουν: Ανδρέας Παπανικολάου (βιολί) Δήμος Γκουνταρούλης (τετράχορδο βιολοντσέλο Γιώργος Κουγιουμτζόγλου (βιολί) πίκολο) Αλεξάνδρα Βόλτση (βιόλα) Participating: Λίλα Μανώλα (βιολοντσέλο) Dimos Goudaroulis (baroque violoncello) Participating: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ String quartet ‘Emilios Riadis’ Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750): Suite I a Andreas Papanikolaou (violin) violoncello solo senza basso (ca.1720) Yorgos Kougioumtzoglou (violin) Χάινριχ Ίγκνατς Φραντς φον Μπίμπερ (1644-1704): Alexandra Voltsi (viola) Passagalia for solo violin (1674) Lila Manola (violoncello) Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750): Partita II a violino solo senza basso (1720) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν (1681-1667): Fantasia IX per il Αιμίλιος Ριάδης (1880-1935): Κουαρτέτο εγχόρδων violino senza basso (1735) αρ.1 σε σολ (I. Allegro di molto, II. Variations) Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750): Suite VI a Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949): Κουαρτέτο εγχόρδων violoncello solo senza basso (ca.1720) αρ.3 (1966) Μπέλα Μπάρτοκ (1881-1945): Κουαρτέτο εγχόρδων PROGRAMME αρ.3,Sz.85 Johann Sebastian Bach (1685-1750): Suite I a violoncello solo senza basso (ca.1720) PROGRAMME Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704): Passagalia Emilios Riadis (1880-1935): String quartet No.1 in G (I. for solo violin (1674) Allegro di molto, II. Variations) Johann Sebastian Bach (1685-1750): Partita II a violino Nikos Skalkottas (1904-1949): String quartet No.3 solo senza basso (1720) (1966) Georg Philipp Telemann (1681-1667): Fantasia IX per il Béla Bartók (1881-1945): String quartet No.3, Sz.85 violino senza basso (1735) Johann Sebastian Bach (1685-1750): Suite VI a violoncello solo senza basso (ca.1720) 46

Κουιντέτο χάλκινων πνευστών Κ.Ο.Θ. ΦΕΣΤΙΒΑΛ TSSO brass quintet ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ με την Κ.Ο.Θ. στο Α.Μ.Θ. Δευτέρα/Monday 10.06.2024 | 20:00 Φουαγιέ Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Foyer of the Archaeological Museum of Thessaloniki Συμμετέχουν: Κουιντέτο χάλκινων πνευστών Κ.Ο.Θ. Γιώργος Λασκαρίδης (τρομπέτα) Δημήτρης Γκόγκας (τρομπέτα) Άγγελος Κοσκινάς (κόρνο) Φιλήμων Στεφανίδης (τρομπόνι) Παύλος Γεωργιάδης (τούμπα) Participating: TSSO Brass Quintet Georgios Laskaridis (trumpet) Dimitris Gogas (trumpet) Angelos Koskinas (horn) Filimon Stefanidis (trombone) Pavlos Georgiadis (tuba) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φραντς φον Σουπέ (1819-1895): Poet and Peasant - Overture Τζάκομο Πουτσίνι (1858-1924): Επιλογές από την όπερα ‘Μποέμ’ Ισπανική Σουίτα: έργα των Ισαάκ Αλπένιθ (1860-1909) & Χοακίν Τουρίνα (1882-1949) Σόννι Κόμπανεκ (1943): Killer Tango Τάσος Κυραναστάσης (1987): Volcano Ραφαέλ Μέντεζ (1906-1985): Tribute Λέοναρντ Μπερνστάιν (1918-1990): West Side Story PROGRAMME Franz von Suppé (1819-1895): Poet and Peasant - Overture Giacomo Puccini (1858-1924): Excerpts from the opera ‘La Boheme’ Spanish Suite: Works by Isaac Albéniz (1860-1909) & Joaquín Turina (1882-1949) Sonny kompanek (1943): Killer Tango Tasos Kyranastasis (1987): Volcano Rafael Méndez (1906-1985): Tribute Leonard Bernstein (1918-1990): West Side Story 47

2024_ Εξαμηνιαίο έντυπο ΚΟΘ (Ιαν-Μαι24) - Page 48

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΟΘ TSSO CALENDAR

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΟΘ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ‘Ο Πέτρος και Λύκος’ Μήδεια Μπετόβεν & Μπραμς του Σεργκέι Προκόφιεφ σε ντο ελάσσονα ΠΑ 1 Μαρτίου 2024 ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ώρα 21:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. ΠΑ 2 Φεβρουαρίου 2024 Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ώρα 21:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. ΤΕ 17 Ιανουαρίου, ώρα 11:30 Ηθοποιός: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ΠΕ 18 Ιανουαρίου, ώρες 10:00 & 11:30 Διεύθυνση ορχήστρας/τσέμπαλο: Πιάνο: Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης ΠΑ 19 Ιανουαρίου, ώρες 10:00 & 11:30 Μάρκελλος Χρυσικόπουλος Διεύθυνση ορχήστρας: Leo McFall ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ Μουσικές από τις άκρες της Γης - Μήδεια ΣΑ 20 Ιανουαρίου, ώρα 19:00 Άπω Ανατολή ΣΑ 2 Μαρτίου 2024 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Ώρα 20:00 | Αίθουσα συναυλιών ΠΑ 9 Φεβρουαρίου 2024 Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, Λάρισα Παρουσίαση: Ανθή Σαββάκη Ώρα 21:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Διεύθυνση ορχήστρας: Ηθοποιός: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη Μιχάλης Οικονόμου Ερ Χου: Ying Wang Διεύθυνση ορχήστρας/τσέμπαλο: Εικονογράφος/εικαστική επιμέλεια: Διεύθυνση ορχήστρας: Paul Chiang Μάρκελλος Χρυσικόπουλος Μανώλης Φραγγίδης Μετάφραση κειμένου: Η Συμφωνία του Αποχαιρετισμού Νίκος Κυριακού Μουσικές από τις άκρες της Γης - του Haydn: Όταν γεννήθηκε η Λατινική Αμερική συμφωνική μουσική ΠΑ 8 Μαρτίου 2024 Συναυλία Κ.Ο.Θ. για την Ημέρα ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ώρα 21:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρτύρων και Ηρώων του Άρπα: Anais Gaudemard ΤΕ 14 Φεβρουαρίου, ώρα 11:30 Ολοκαυτώματος Διεύθυνση ορχήστρας: ΠΕ 15 Φεβρουαρίου, Γιάννης Πουσπουρίκας ώρες 10:00 & 11:30 ΚΥ 28 Ιανουαρίου ΠΑ 16 Φεβρουαρίου, Ώρα 20:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. ώρες 10:00 & 11:30 Cosmos Πιάνο: Ilya Poletaev ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΑ 15 Μαρτίου 2024 Διεύθυνση ορχήστρας: ΣΑ 17 Φεβρουαρίου, ώρα 19:00 Ώρα 21:00 | Μέγαρο Μουσικής Μιχάλης Οικονόμου Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1) Μικτή Xορωδία Θεσσαλονίκης Κείμενο - παρουσίαση: Διδασκαλία: Μαίρη Κωνσταντινίδου Κώστας Χάρδας Σοπράνο / Νικελάρπα: Αφροδίτη Διεύθυνση Ορχήστρας: Πατουλίδου Ομιλία του Σεβασμιότατου Paul Chiang Διεύθυνση Ορχήστρας: Leo McFall Αρχιεπισκόπου Β. Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου Όνειρα #3 - Μακάβριος Χορός Η Κ.Ο.Θ. στη Ρώμη Συναυλία για την ΠΑ 23 Φεβρουαρίου 2024 Ελληνική Επανάσταση του 1821 Ώρα 21:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. ΤΡ 26 Μαρτίου 2024 Ώρα 21:00 | Sala Sinopoli Πιάνο: Aris Alexander Blettenberg Ρώμη (Ιταλία) Διεύθυνση ορχήστρας: Philippe Forget Βιολί: Σίμος Παπάνας Σοπράνο: Μυρτώ Παπαθανασίου Διεύθυνση ορχήστρας: Leo McFall 50

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΟΘ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 ΜΑΙΟΣ 2024 Όνειρα #4 - Βιέννη Αιμίλιος Ριάδης: Γαλάτεια ΣΑ 6 Απριλίου 2024 ΠΑ 17 Μαΐου 2024 Ώρα 21:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Ώρα 21:00 | Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Βιολί: Αντώνης Σουσάμογλου Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1) Διεύθυνση ορχήστρας: Leo McFall Διεύθυνση Ορχήστρας: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης Κοντσέρτα για 2 πιάνα Χορωδία της Όπερας της Η ΚΟΘ στο Φεστιβάλ Πιάνου Φιλιππούπολης Θεσσαλονίκης ΠΑ 12 Απριλίου 2024 Ώρα 21:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Ο Thomas Sanderling διευθύνει την Κ.Ο.Θ. Διεύθυνση ορχήστρας: Dian Tchobanov ΣΑ 25 Μαΐου 2024 Ώρα 21:00 | Μέγαρο Μουσικής Πιάνο Θεσσαλονίκης Martyna Jatkauskaite Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1) Δημήτριος Βασιλάκης Κάρολος Ζουγανέλης Διεύθυνση Ορχήστρας: Βικτωρία-Φιοράλμπα Κιαζίμη Thomas Sanderling Νίκος Κυριόσογλου Κοντσέρτα για 2 πιάνα Διεθνής Διαγωνισμός Η ΚΟΘ στο Φεστιβάλ Πιάνου Διεύθυνσης Ορχήστρας Θεσσαλονίκης ‘Δημήτρης Μητρόπουλος’ 2024 ΣΑ 13 Απριλίου 2024 Ώρα 21:00 | Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Α' γύρος ΤΡ 28 Μαΐου 2024 Διεύθυνση ορχήστρας: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Dian Tchobanov Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ Πιάνο Χαράλαμπος Αγγελόπουλος Β' γύρος Δημήτριος Βασιλάκη ΤΕ 29 Μαΐου 2024 Κάρολος Ζουγανέλης Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Βικτωρία-Φιοράλμπα Κιαζίμη Αίθουσα Φίλων Μουσικής Νίκος Κυριόσογλου Χρίστος Παπαγεωργίου Γ' γύρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ 30 & ΠΑ 31 Μαΐου 2024 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Missa Solemnis ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ, Αίθουσα Φίλων Μουσικής Πασχαλινή συναυλία ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μ. ΔΕ 29 Απριλίου 2024 Ώρα 21:00 | Μέγαρο Μουσικής ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Θεσσαλονίκης ΑΚΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1) ΟΝΕΙΡΑ Διεύθυνση Ορχήστρας: Leo McFall Χορωδία της Φιλαρμονικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ της Σόφιας 51

TSSO CALENDAR JANUARY 2024 FEBRUARY 2024 MARCH 2024 Peter and the Wolf Medea Beethoven & Brahms in C minor by Sergei Prokofiev Friday, March 1, 2024 Friday, February 2, 2024 at 21:00 | Aristotle University Concerts for schools at 21:00 | Aristotle University Concert Hall Wednesday, January 17, at 11:30 Ceremony Hall Thessaloniki Thursday, January 18, at 10:00 & 11:30 Friday, January 19, at 10:00 & 11:30 Piano: George-Emmanuel Lazaridis Actress: Karyofyllia Karabeti Conductor: Leo McFall Conductor/cembalo: Family concert Markellos Chryssicos Saturday, January 20, at 19:00 Music from the ends Aristotle University Concert Hall of the Earth - Far East Medea Narrator: Anthi Savaki Friday, October 6, 2024 Saturday, March 2, 2024 I Conductor: Michalis Economou at 21:00 |Thessaloniki at 20:00 llustration/Visual arts: Concert Hall Municipality Conservatory Manolis Fragidis Friends of Music Hall (M1) of Larisa Text translation: Nikos Kyriakou Actress: Karyofyllia Karabeti Erhu: Ying Wang Conductor/cembalo: Conductor: Paul Chiang TSSO concert for the Markellos Chryssicos ‘Holocaust Remembrance Day' Farewell Symphony: Ther day Monday, January 30, at 20:00 Music from the ends of the Earth - that symphonic music was born Aristotle University Latin America Ceremony Hall Concerts for schools Friday, March 8, 2024 Wednesday, February 14, at 11:30 at 21:00 | Aristotle University Piano: Ilya Poletaev Thursday, February 15, at 10:00 Ceremony Hall Conductor: Michalis Economou & 11:30 Mixed Choir of Thessaloniki Harp: Anais Gaudemard Friday, February 16, at 10:00 & 11:30 Chorus Master: Mary Konstantinidou Conductor: Yannis Pouspourikas Family concert Speech of the bishop Elpidoforos of Saturday, February 17, at 19:00 America Cosmos Aristotle University Concert Hall Friday, March 15, 2024 at 21:00 | Thessaloniki Concert Hall Text - Presentation: Friends of Music Hall (M1) Kostas Hardas Conductor: Paul Chiang Soprano / Νyckelharpa: Aphrodite Patoulidou Conductor: Leo McFall Dreams #3 - Danse Macabre Friday, February 23, 2024 The TSSO in Rome at 21:00 | Aristotle University Cere- Concert for the mony Hall Greek Revolution 1821 Tuesday, March 26, 2024 Piano: Titos Gouvelis at 21:00 | Sala Sinopoli Conductor: Philippe Forget Rome, Italy Violin: Simos Papanas Soprano: Myrtò Papatanasiu Conductor: Leo McFall 52

TSSO CALENDAR APRIL 2024 MAY 2024 Emilios Riadis: Galateia Dreams #4 - Vienna H. Monday, May 17, 2024 Saturday, April 6, 2024 at 21:00 | Thessaloniki Concert Hall at 21:00 | Aristotle University Friends of Music Hall (M1) Ceremony Hall Conductor: Vladimiros Symeonidis Violin: Antonis Sousamoglou Choir of the Plovdiv Opera Conductor: Leo McFall Beethoven’s piano concertos Thomas Sanderling condusts The TSSO at the the TSSO Thessaloniki Piano Festival Saturday, May 25, 2024 Friday, April 12, 2024 at 21:00 | Thessaloniki Concert Hall at 21:00 | Aristotle University Friends of Music Hall (M1) Concert Hall Conductor: Thomas Sanderling Conductor: Dian Tchobanov Piano "International Conducting Martyna Jatkauskaite Competition ‘Dimitri Mitropoulos’ Victoria-Fioralba Kiazimi 2024 Nikos Kyriosoglou 1st round Dimitris Vasilakis Tuesday, May 28, 2024 Karolos Zouganelis Thessaloniki Concert Hall Maurice Saltiel Hall Beethoven’s piano concertos 12 candidates The TSSO at the Thessaloniki Piano Festival 2nd round Wednesday, May 29, 2024 Saturday, April 13, 2024 Thessaloniki Concert Hall at 21:00 | Aristotle University Friends of Music Hall Concert Hall 6 candidates Conductor: Dian Tchobanov 3rd round Piano Thursday, May 30 & Friday, May 31, 2024 Charalampos Aggelopoulos Thessaloniki Concert Hall Victoria-Fioralba Kiazimi Friends of Music Hall Nikos Kyriosoglou 3 candidates" Christos Papageorgiou Dimitriοs Vasilakis Karolos Zouganelis EDUCATIONAL PROJECTS Missa Solemnis THESSALONIKI-SOFIA Easter concert BALKAN CULTURAL BRIDGE H. Monday, April 29, 2024 MUSIC FROM THE ENDS at 21:00 | Thessaloniki Concert Hall OF THE EARTH Friends of Music Hall (M1) Conductor: Leo McFall DREAMS Sofia Philharmonic Choir COMPETITIONS 53

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Κ.Ο.Θ. TSSO TICKET PRICES Διακεκριμένη Ζώνη/Distinct Zone 20€ Πλατεία/Ground Floor 15€ Εξώστης/Θεωρεία/Balcony/Boxes 10€ Μειωμένο/Discount Tickets 5€ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ - SPECIAL PRICES CONCERTS IN ARISTOTLE UNIVERSITY CON- CERT HALL Για το Missa Solemnis (29/4), ισχύει For the Easter Concert ‘Missa Solemnis’ Η είσοδος για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. και τους (29/4), the tickets are as follows: φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Για το O Thomas Sanderling διευθύνει την Κ.Ο.Θ. είναι δωρεάν στις αμιγείς παραγωγές της Κ.Ο.Θ. (25/5), ισχύει στο Α.Π.Θ.. Για το Διοικητικό και Εκπαιδευτικό For the Thomas Sanderling conducts the TSSO Προσωπικό του Α.Π.Θ ισχύει μειωμένο εισιτήριο σε αυτές τις συναυλίες. (25/5), the tickets are as follows: Ισχύει λοιπόν για τις συναυλίες: 2/2, 9/2, 23/2, 1/3, Διακεκριμένη Ζώνη/Distinct Zone 30€ 8/3, 6/4 Πλατεία/Ground Floor 25€ Εξώστης/Θεωρεία/Balcony/Boxes 20€ Free entrance for the students at the Aristotle Uni- versity and the Department of Music Science and Μειωμένο/Discount Tickets 15€ Art of the University of Macedonia to all the TSSO Προπώληση 25/5: Εκδοτήρια ΟΜΜΘ & concerts that take place in Aristotle University www.tch.gr Concert Hall. For the administration and educa- Presale May 25: TCH Box Offices & www.tch.gr tional personnel of the Aristotle University applies the discount ticket for these concerts. Thus, it is valid for the following concerts: February Οι τιμές εισιτηρίων για το Φεστιβάλ Πιάνου 2, February 9, February 23, March 1, March 8, April 6 θα ανακοινωθούν The ticket prices for the Thessaloniki Piano Festival ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ to be announced FAMILY CONCERTS Πλατεία: 15€ Εξώστης: 10€ Μειωμένο/Παιδικό: 5€ Α' Zone/Ground floor: 15€ Β' Zone/Upper tier: 10€ Discount ticket/kids: 5€ 54

ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ Με την αγορά πέντε (5) εισιτηρίων, παρέχεται ένα Εκδοτήριο της Κ.Ο.Θ. λειτουργεί στην Ε.Μ.Σ., ακόμη, της ίδιας κατηγορίας, δωρεάν στα ταμεία του Κ.Θ.Β.Ε Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη GROUP TICKETS Τηλέφωνο εκδοτηρίου Κ.Ο.Θ.: 2310 236990 By purchasing five (5) tickets of the same ticket Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 08:00- zone you receive an extra ticket free of charge. 14:30, εκτός τις ημέρες των συναυλιών που λειτουργεί 09:00-13:00 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ και από το Link: http://tickets.tsso.gr/el/ Έκπτωση 50% στην τιμή του εισιτηρίου με την BOX OFFICE προαγορά πέντε (5) τουλάχιστον συναυλιών. Theatre of the Society of Macedonian Studies, 2, Ethnikis Amynis str SUBSCRIBERS Thessaloniki 50% discount for pre buying at least five (5) differ- Tel. +30 2310 236990 ent concerts. (Monday-Friday 08:00-14:30, except on concert days when it's 09:00-13:00) and from the link: http://tickets.tsso.gr/en/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, kάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Η ΚΟΘ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Νέων, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, μέλη πρόγραμμα. Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ Β. Ελλάδος Η είσοδος μετά την έναρξη της συναυλίας επιτρέπεται μόνο στο διάλειμμα. DISCOUNT TICKETS BENEFICIARIES Η είσοδος στη συναυλία επιτρέπεται σε παιδιά 6 Students, conservatory students, unemployed, hold- ετών και άνω. ers of the European Youth Card, multi-child families, members of the Greek Composers Union, mem- Απαγορεύεται αυστηρά η βιντεοσκόπηση, η bers of the Ministry of Culture Employee Union of φωτογράφηση και η μαγνητοφώνηση κατά τη Northern Greece διάρκεια της συναυλίας. The T.S.S.O. has the right to change the perfor- mance schedule. Latecomers to the concerts are allowed entrance only during the intermission. Children under 6 years old are not allowed to enter concerts. Videotaping, photographing, or recording is strictly prohibited during the concert. 55

OI ΗΧΌΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΌΘ TSSO RECORDINGS TOPOS -20th-Century Greek Orchestral ΚΌΘ με Music (NAXOS) Νόρα Λουκίδου (πιάνο) 2023 1970 Jubilee Concert Impressions for Nikos Skalkottas 2001 saxophone and 2008 orchestra 2006

572013 bk Pizzetti EU 24/1/09 12:13 Page 1 Ildebrando PIZZETTI Concerto dell’estate La Festa delle Panatenee • Clitennestra • L’Edipo Re Thessaloniki State Symphony Orchestra Myron Michailidis I NCLUDES W ORLD P REMIÈRE R ECORDINGS Ildebrando Pizzetti Aldo Ciccolini 2009 2011 ΚΌΘ με Νόρα Λουκίδου (πιάνο) 1970 Flute concertos G.F.Malipiero 2014 2015 Nikos Skalkottas 2008 Νίκος Κυπουργός Μία Συµφωνία 2015 για την Ιθάκη 2016

Κυκλοφορεί από τη Naxos το νέο CD της Κ.Ο.Θ. με τίτλο TOPOS 20th Century Greek Orchestral Music έργα Κωνσταντινίδη, Καλομοίρη, Μιχαηλίδη και Σκαλκώτα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Ζωή Τσόκανου ΒΙΟΛΙ Noé Inui Σόλων ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (1905-1979) - Αυγή στον Η μουσική του Γιάννη Κωνσταντινίδη κυλά στο Παρθενώνα αίμα μας, γεμάτη παραδοσιακές ελληνικές μελω- Μανώλης ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ (1883-1962) - 'Island δίες και ρυθμούς από χορούς των νησιών μας, ο Pictures' για σόλο βιολί και ορχήστρα ιδρυτής της Κ.Ο.Θ. Κύπριος μουσουργός Σόλων Γιάννης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (1903-1984) - Δωδε- Μιχαηλίδης με τις βυζαντινές αναφορές του, ο κανησιακή Σουίτα Νο. 1/Δωδεκανησιακή Σουίτα μοναδικός Νίκος Σκαλκώτας που πέρασε σε άλλο Νο. 2 επίπεδο την ελληνική μουσική και ο μεγάλος δά- Νίκος ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ (1904-1949) - Πέντε Ελληνι- σκαλος Μανώλης Καλομοίρης, το έργο του οποίου κοί Χοροί για ορχήστρα εγχόρδων: Ηπειρώτικος, Νησιώτικες Ζωγραφιές ηχογραφείται για πρώτη Κρητικός, Τσάμικος, Αρκάδικος, Κλέφτικος μετα- φορά. γραφή για ορχήστρα εγχόρδων: Walter Goehr) [Απόσπασμα από τις σημειώσεις του booklet: Αγοράστε το CD από την ιστοσελίδα της Naxos Γεώργιος-Ιούλιος Παπαδόπουλος] https://naxosdirect.co.uk/items/topos-20th- Σε ό,τι αφορά τα έργα που επιλέχτηκαν για τη century-greek-orchestral-music-605192 συγκεκριμένη ηχογράφηση αποτελούν κομμάτια γεμάτα Ελλάδα, που φέρνουν στο νου εικόνες Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Naxos από το Φως και τη Θάλασσα της πατρίδας μας, στην Ελλάδα το Opera Compact Disc, από τέσσερις ξεχωριστούς εκπροσώπους του νε- Ακαδημίας 57, Τ.Κ.106 79, Αθήνα οελληνικού μουσικού πολιτισμού με τα έργα των T. 210-3626137 οποίων μεγαλώσαμε και αποτελούν τους καλύτε- ρους πρεσβευτές της μουσικής του τόπου μας, ο www.operacd.gr καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο.

"...είναι ένα εξαιρετικό CD με πολύ ευχάριστη μουσική, καθαρά παραδοσιακή." "...this is a fine CD with much pleasing music that is totally traditional." Pizzicato Greek-Cypriot composer Solon Michaelides’s evocative Solon Michaelides (1905-1979): Dawn at Dawn at the Parthenon is infused with impressionist ele- the Parthenon (‘Avgi ston Parthenona’) ments whereas Manolis Kalomiris, the leading figure in Greek (1934/36) national music, turns more to the voluptuous richness of Manolis Kalomiris (1883-1962): Island Pic- Rimsky-Korsakov in his Island Pictures. Yannis Constantinid- tures, Suite for Solo Violin and Orchestra is’s two suites are notable for their subtle dance rhythms (‘Nissiotikes zografies’) (1928, rev. 1939) and expert orchestration while Nikos Skalkottas’s ingenious Yannis Constantinidis (1903-1984): Dode- Greek Dances, one of his most popular works, are heard canesian Suites Nos. 1 and 2 (1948/49) here in an edition for string orchestra by his friend, the con- Nikos Skalkottas (1904-1949): Five Greek ductor and composer Walter Goehr. Dances (1933/36, arr. 1938/1940-47) (edition for string orchestra by Walter Goehr from the composer’s arrangement VIOLIN for string quartet) Noé Inui CONDUCTOR Stream/Buy https://naxos.lnk.to/8574436Na!product_ Zoi Tsokanou page# Thessaloniki State Symphony Orchestra

Βιόλες Κοντραμπάσα ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ Κορυφαίοι Α’ Κορυφαίοι Α’ ΤΗΣ Κ.Ο.Θ. Νεοκλής Νικολαΐδης Χαράλαμπος Χειμαριός Χαρά Σειρά Ντίμιταρ Ιβάνοφ Α’ Βιολιά Κορυφαίοι Β’ Κορυφαίοι Β’ Εξάρχοντες Αντώνης Πορίχης Γιάννης Χατζής Σίμος Παπάνας Αλεξάνδρα Βόλτση Ηρακλής Σουμελίδης Αντώνης Σουσάμογλου Tutti Tutti Κορυφαίοι Α’ Φελίτσια Ποπίκα Ελένη Μπουλασίκη Γιώργος Πετρόπουλος Ειρήνη Παραλίκα Ειρήνη Παντελίδου Θοδωρής Πατσαλίδης Χρήστος Βλάχος Μιχάλης Σαπουντζής Tutti Κατερίνα Μητροπούλου Γιώργος Πολυχρονιάδης Εύη Δελφινοπούλου Δημήτρης Δελφινόπουλος Κωνσταντίνος Μάνος Άκης Αρχοντής Ρόζα Τερζιάν Ευθύμιος-Θεοφάνης Τηλιγάδας Μαρία Σπανού Δημοσθένης Φωτιάδης Ευτυχία Ταλακούδη Παύλος Μεταξάς Φλάουτα Χριστίνα Λαζαρίδου Αθανάσιος Σουργκούνης Κορυφαίοι Α’ Γιώργος Γαρυφαλλάς Ρενάτο Δαμονίτσα Νικολός Δημόπουλος Έκτορας Λάππας Όθωνας Γκόγκας Στράτος Κακάμπουρας Βιολοντσέλα Κορυφαίοι Β’ Κωνσταντίνος Καμπάνταης Κορυφαίοι Α’ Γιάννης Ανισέγκος Κωνσταντίνος Παυλάκος Απόστολος Χανδράκης Μάλαμα Χατζή Ευαγγελία Χατζηπέτρου Ντμίτρι Γκουντίμοβ Βασίλης Σαΐτης Β’ Βιολιά Κορυφαίοι Β’ Όμποε Κορυφαίοι Α’ Λίλα Μανώλα Κορυφαίοι Α’ Ανθούλα Τζίμα Tutti Δημήτρης Καλπαξίδης Ανδρέας Παπανικολάου Δημήτρης Πολυζωίδης Δημήτρης Κίτσος Κορυφαίοι Β’ Γιάννης Στέφος Κορυφαίοι Β’ Αλκέτ Τζιαφέρη Χρήστος Γρίμπας Γιάννης Τσόγιας-Ραζάκοβ Ντέιβιντ-Αλεξάντερ Μαρία Ανισέγκου Παναγιώτης Κουγιουμτζόγλου Μπόγκοραντ Δημήτρης Αλεξάνδρου Tutti Tutti Ιωάννα Κανάτσου Πέτρος Μαυρομμάτης Μίμης Τοπτσίδης Ζόραν Στέπιτς Θανάσης Θεοδωρίδης Μυρτώ Ταλακούδη Κλαρινέτα Δέσποινα Παπαστεργίου Κορυφαίοι Α’ Isabelle Both Κοσμάς Παπαδόπουλος Ευαγγελία Κουζώφ Κορυφαίοι Β’ Πόπη Μυλαράκη Αλέξανδρος Σταυρίδης Ελευθέριος Αδαμόπουλος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Μαρία Εκλεκτού Tutti Γιώργος Κουγιουμτζόγλου Βασίλης Καρατζίβας Μιγκέλ Μιχαηλίδης Ίγκορ Σελαλμαζίδης Ίγγα Συμονίδου Αναστασία Μισυρλή Νίκος Τσανακάς Ιρέν Τοπούρια 60

Φαγκότα Τούμπα Κορυφαίοι Α’ Κορυφαίοι Β’ Γιώργος Πολίτης Παύλος Γεωργιάδης Κωνσταντίνος Βαβάλας Κορυφαίοι Β’ Τύμπανα Μαρία Πουλιούδη Κορυφαίοι Α’ Ρέα Πικίου Δημήτρης Βίττης Tutti Βλαντιμίρ Αφανάσιεβ Μαλίνα Ηλιοπούλου Κρουστά Κόρνα Κορυφαίοι Β’ Κορυφαίοι Α’ Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος Τραϊανός Ελευθεριάδης Πανάγιω Καραμούζη Τραϊανός Παπαδόπουλος Tutti Κορυφαίοι Β’ Ελευθέριος Αγγουριδάκης Παντελής Φεϊζός Tutti Άρπα Δημήτρης Δεσποτόπουλος Κορυφαίοι Α’ Ελευθέριος Γκρούνης Κατερίνα Γίμα Άγγελος Κοσκινάς Ανδριάνα Σους Πιάνο Κορυφαίοι Α’ Τρομπέτες Μαριλένα Λιακοπούλου Κορυφαίοι Α’ Γρηγόρης Νέτσκας Δημήτρης Γκόγκας Κορυφαίοι Β’ Έφορος Κ.Ο.Θ. Γιώργος Λασκαρίδης Ελένη Μπουλασίκη Tutti Δημήτρης Κουρατζίνος Αναπ. Έφοροι Κ.Ο.Θ. Κωνσταντίνος Γκιαβούρης Ανδρέας Παπανικολάου Μαρία Σπανού Τρομπόνια Κορυφαίοι Α’ Φιλήμων Στεφανίδης Αθανάσιος Ντώνες Κορυφαίοι Β’ Γιώργος Κόκκορας Σπύρος Βέργης 61

Violas Double basses TSSO Principals Principals MUSICIANS Neoklis Nikolaidis Charalambos Chimarios Hara Seira Dimitre Gueorguiev Ivanov First violins Sub-Principals Sub-Principals Concertmasters Antonis Porichis Ioannis Chatzis Simos Papanas Alexandra Voltsi Iraklis Soumelidis Antonis Sousamoglou Tutti Tutti Principals Felicia Popica Eleni Bulasiki Yorgos Petropoulos Irina Paralika Irini Pantelidou Thodoris Patsalides Christos Vlachos Michail Sapountzis Tutti Katerina Mitropoulou Georgios Polychroniadis Evi Delfinopoulou Dimitris Delphinopoulos Konstantinos Manos Akis Arhondis Rosa Terzian Efthymios-Theofanis Maria Spanou Dimosthenis Fotiadis Tiligadas Eftychia Talakoudi Pavlos Metaxas Christina Lazaridou Athanasios Sourgounis Flutes Georgios Garifallas Renato Damonitsa Principals Hector Lappas Niccolo Dimopoulos Efstratios Kakabouras Cellos Othonas Gogas Konstantinos Kabadais Principals Sub-Principals Konstantinos Pavlakos Apostolos Chandrakis Yannis Anissegos Evangelia Hadjipetrou Dmitry Gudimov Malama Chatzi Vassilis Saitis Second violins Sub-Principals Principals Lila Manola Oboes Anthoula Tzima Tutti Principals Andreas Papanikolaou Dimitris Polisoidis Dimitrios Kalpaxidis Sub-Principals Giannis Stefos Dimitrios Kitsos Alket Xhaferi Christos Grimpas Sub-Principals David-Aleksander Bogorad Maria Anissegou Yannis Tsogias-Razakov Tutti Dimitrios Alexandrou Panagiotis Mimis Toptsidis Ioanna Kanatsou Kougioumtzoglou Thanassis Theodoridis Zoran Stepic Petros Mavromatis Despina Papastergiou Myrto Talakoudi Isabelle Both Evangelia Kouzof Clarinets Popi Mylaraki Principals Eleftherios Adamopoulos Kosmas Papadopoulos Maria Eklektou Christos Graonidis Georgios Kougioumtzoglou Sub-Principals Miguel Michaelides Alexandros Stavridis Igor Selalmazides Alexandros Michailidis Igga Symonidou Tutti Anastasia Misyrli Vassilis Karatzivas Nikos Tsanakas Iren Topouria 62

Bassoons Timpani Principals Principals Georgios Politis Dimitrios Vittis Konstantinos Vavalas Vladimir Afanasiev Sub-Principals Percussion Maria Poulioudi Sub-Principals Rea Pikiou Konstantinos Argyropoulos Tutti Panagio Karamouzi Malina Iliopoulou Tutti Eleftherios Agouridakis Horns Principals Harp Traianos Eleftheriadis Principal Traianos Papadopoulos Katerina Gima Sub-Principals Pantelis Feizos Piano Tutti Principal Dimitrios Despotopoulos Marilena Liakopoulou Eleftherios Grounis Angelos Koskinas Andriana Sous Orchestra inspector Eleni Mpoulasiki Trumpets Principals Grigorios Netskas Dep. Orchestra Dimitris Gogas inspector Sub-Principals Andreas Papanikolaou Georgios Laskaridis Maria Spanou Tutti Dimitrios Kouratzinos Konstantinos Giavouris Trombones Principals Filimon Stefanidis Athanasios Ntones Sub-Principals Georgios Kokkoras Spiros Vergis Tuba Sub-Principals Pavlos Georgiadis 63

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ADMINISTRATION ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο.Θ. / TSSO DIRECTOR ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / ADMINISTRATIVE SECRETARY ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣ / SIMOS PAPANAS ΜΑΡΙΑ ΝΙΜΠΗ / MARIA NIMPI [email protected] [email protected] | Τ. +30 2310 257940 ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ / ΟΛΓΑ ΑΪΛΑΡΟΥΔΗ / OLGA AILAROUDI [email protected] | Τ. +30 2310 257940 DEP. ADMINISTRATIVE DIRECTOR ΧΡΥΣΗ ΓΚΑΡΙΠΗ / CHRYSI GARIPI [email protected] | Τ. +30 2310 589170 | ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ / FINANCIAL DEPARTMENT Τ. +30 2310 257940 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ / EMMANUEL ADAMOS [email protected] | Τ. +30 2310 589159 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ASSOCIATE TO THE DIRECTOR ΕΦΗ ΤΕΡΖΗ / EFFIE TERZI ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ / [email protected] | Τ. +30 2310 589167 MINA PAPAKONSTANTINOU [email protected] | T. +30 2310 257940 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΥΛΙΟΥ / KATERINA NOULIOU [email protected] 2310589168 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΡΧΕΙΟ / ARTISTIC PLANNING MANAGER MUSIC LIBRARY ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΥ / ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ / PHILIP HATZISSIMOU THEODORA KARAMANIDOU [email protected] | [email protected] | Τ. +30 257940 Τ. +30 2310 589156 ΤΑΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ / BOX OFFICE ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΕΛΕΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ / ELENA PARASCHOU MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER [email protected] ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ / NIKOS KYRIAKOU T. +30 2310 236990 | T. +30 2310 257940 [email protected] | Τ. +30 2310 589165 64

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ / STAGE MANAGERS ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ / PETROS GIANTSIS ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΜΠΗΣ / GIORGOS NINPIS [email protected] | T. +30 2310 257940 ΚΛΗΤΗΡΑΣ / ADMINISTRATIVE STAFF ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΚΟΓΛΟΥ / NIKOFOROS KAKOGLOU [email protected] | T. +30 2310 257940 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / FREELANCE ASSOCIATES ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ / GEORGIA KARANTONI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / EDUCATIONAL AND SOCIAL PROJECTS [email protected] T. +30 2310 257940 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΟΥ / AGGELIKI KOUROUKLIDOU ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ARTISTIC PLANNING [email protected] [email protected] T. +30 2310 257940 61

EΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ - ΚΕΙΜΕΝΑ EDITOR-TEXTS ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ NIKOS KYRIAKOU ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ DESIGN FAST FORWARD FAST FORWARD ΕΚΤΥΠΩΣΗ PRINTING ΑΡΙΑ ARIΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΟΘ TSSO PHOTOS ΑΜΑΝΤΑ ΠΡΩΤΙΔΟΥ AMANTA PROTIDOU ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ GIORGOS CHRYSOHOIDIS ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΤΜΑΝ YANNIS GUTMANN ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΙΑΔΗΣ NIKOS ZISIADIS ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ TEXTS TRANSLATIONS ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ MARILENA LIAKOPOULOU ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ADMINISTRATION OFFICES ΠΙΤΤΑΚΟΥ 2, 54645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2, PITTAKOU STR, 54645 THESSALONIKI ΤΗΛ. 2310 257940 TEL. +30 2310 257940 E-MAIL: [email protected] E-MAIL: [email protected] Ε.Τ.Ο.Σ. ΤΗΣ Κ.Ο.Θ. ECONOMIC COMMITTEE ΚΤΙΡΙΟ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ OF THE TSSO ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21, 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ MONI LAZARISTON BUILDING ΤΗΛ. 2310 589156-165 21, KOLOKOTRONI STR, 56430 STAVROUPOLI ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ Κ.Ο.Θ. TEL. +30 2310 589156-165 ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 2 ΤΗΛ. 2310236990 TSSO BOX OFFICE 2, ETHNIKIS AMYNIS STR TEL. 2310236990

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

2024_ Εξαμηνιαίο έντυπο ΚΟΘ (Ιαν-Μαι24) - Page 68

Next in

Next in