ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού The Thessaloniki State Symphony Orchestra is subsidized and supervised by the Greek Ministry of Culture

2024_ Εξαμηνιαίο έντυπο ΚΟΘ (Ιαν-Μαι24) - Page 2 2024_ Εξαμηνιαίο έντυπο ΚΟΘ (Ιαν-Μαι24) Page 1 Page 3

Next in

Next in