PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Pismo Chaima Jakubowicza, członka Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku do Burmistrza Grodziska. Akta miasta Grodziska Mazowieckiego. Źródło: Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku Letter from Chaim Jakubowicz, a member of the Board of the Jewish Religious Community in Grodzisk, to the Mayor of Grodzisk. Files of the city of Grodzisk Mazowiecki. Source: State Archive in Warsaw, Branch in Grodzisk Лист Хаїма Якубовича, члена Управи Єврейської релігійної громади в Гродзіську, до мера Гродзіська. Картотеки міста Гродзіськ Мазовецький. Джерело: філія державного архіву в Гродзіську 28 29

Synagoga w Grodzisku - Page 29 Synagoga w Grodzisku Page 28 Page 30