PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Pieczątka ostatniego rabina Grodziska Mazowieckiego, Arona Icka Szapiro. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Stamp of the last rabbi of Grodzisk Mazowiecki, Aharon Yitzhak Shapiro. Source: Ganzach Kiddush Hashem Печатка останнього рабина Гродзіска Мазовецького Арона Іцка Шапіро. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем 38 39

Synagoga w Grodzisku - Page 39 Synagoga w Grodzisku Page 38 Page 40