PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Moment burzenia terenów Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku. Rok 1940. Źródło i prawa autorskie: bpk / Ewald Gnilka The moment of demolition of the area of the Jewish Religious Community in Grodzisk, 1940. Source and copyright: bpk / Ewald Gnilka Момент руйнування території єврейської релігійної громади в Гродзіську, 1940 р. Авторство та авторське право: бпк / Евальд Гнілка 40 41

Synagoga w Grodzisku - Page 41 Synagoga w Grodzisku Page 40 Page 42