PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Ogłoszenie o ustanowieniu zarządu komisarycznego na terenie dzielnicy żydowskiej w Grodzisku. Źródło: Domena Publiczna Announcement on the establishment of a commissioner’s control in the Jewish district in Grodzisk. Source: Public Domain Оголошення про створення конкурсного управління в єврейському районі в Гродзіську. Джерело: Суспільна домена 36 37

Synagoga w Grodzisku - Page 37 Synagoga w Grodzisku Page 36 Page 38