Author image
studioswiatla
Content thumbnail Layout 1
AI Content Chat (Beta) logo

objaśnienia explanation 011 NAZWA WYROBU/PRODUCT NAME kolor/colour 101−1002−010101 3 x 60 W E−27 kod produktu liczba i rodzaj źródeł światła product code number and type of light source Konstrukcja kodu wyrobu/Construction of the product code 101 − 0210 − 010101 grupa wyrobów l i c z b o w e o z n a c z e n i e k o l o r u w y r o b u liczbowe oznaczenie kodu podstawowego wyrobu product group dwie pierwsze cyfry – kolor drewna nummeric description of the basic product code dwie ostatnie cyfry – kolor metalu n u m m e r i c d e s c r i p t i o n o f t h e p r o d u c t c o l o u r two first digits – wood colour two last digits – metal colour L i c z b o w e o z n a c z e n i a k o l o r ó w / N u m m e r i c c o l o u r d e s c r i p t i o n s 0 0 – bez koloru dodatkowego / no additional colour 0 1 – naturalny (sosna) / pinewood 0 2 – miodowy / honey 0 3 – brąz / brown 0 4 – mahoń / mahogany 0 5 – calvados / calvados 0 6 – czarny / black 0 7 – biały / white 0 8 – dąb / oak 0 9 – srebro / silver 1 0 – mosiądz / brass 1 1 – patyna / patina 1 2 – chrom / chrome 1 8 – czarno złoty / golden black 2 2 – inox / inox 2 3 – venge / venge 2 4 – grafit / graphite 2 5 – pomarańcz / orange 2 6 – aluminium / aluminium 2 8 – szary / grey Firma ElmarCo zastrzega sobie prawo do zmian w stosunku do danych katalogowych bez uprzedzenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. ElmarCo Company reserves the right to change the data included in this catalogue without further announcments. All rights reserved. Jak zamawiać artykuł?/How to order? Artykuły należy zamawiać podając ich pełny kod. Wykropkowane miejsca należy zastąpić liczbowym oznaczeniem koloru, na przykład: For ordering please give the whole product code. Please fill empty spaces (dots) with the nummeric description of the colour, for example: 101−...−010101 101−0210−010101 Plafon/półplafon drewno+metal, kolor drewna – miodowy, kolor metalu – mosiądz Plafond/halfplafond wood+metal, wood colour – honey, metal colour – brass G r u p y r o d z a j o w e w y r o b ó w / P r o d u c t g r o u p s 1 0 0 – plafon/półplafon drewno / plafond/half plafond wood 1 0 1 – plafon/półplafon drewno + metal / plafond/half plafond wood + metal 1 0 2 – plafon/półplafon metal / plafond/half plafond metal 1 0 3 – plafon/półplafon szkło / plafond/half plafond glass 1 1 0 – żyrandol drewno / chandelier wood 1 1 1 – żyrandol drewno + metal / chandelier wood + metal 1 1 2 – żyrandol metal / chandelier metal 1 2 0 – l. nocna drewno / night lamp wood 1 2 1 – l. nocna drewno + metal / night lamp wood + metal 1 2 2 – l. nocna metal / night lamp metal 1 3 0 – l. gabinetowa drewno / cabinet lamp wood 1 3 1 – l. gabinetowa drewno + metal / cabinet lamp wood + metal 1 3 2 – l. gabinetowa metal / cabinet lamp metal 1 4 0 – l. podłogowa drewno / floor lamp wood 1 4 1 – l. podłogowa drewno + metal / floor lamp wood + metal 1 4 2 – l. podłogowa metal / floor lamp metal 1 5 0 – kinkiet drewno / wall lamp wood / 1 5 1 – kinkiet drewno + metal / wall lamp wood + metal 1 5 2 – kinkiet metal / wall lamp metal 1 5 3 – kinkiet szkło / wall lamp glass 1 6 0 – l. sufitowa drewno / pendant light wood 1 6 1 – l. sufitowa drewno + metal / pendant light wood + metal 1 6 2 – l. sufitowa metal / pendant light metal 1 7 2 – l. ogrodowe / garden lamps 4 3 0 – spot / spot makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 11

Layout 1 - Page 13 Layout 1 Page 12 Page 14