Author image
studioswiatla
Content thumbnail Layout 1
AI Content Chat (Beta) logo

Lampy Net znajdą zastosowanie w przestrzeniach biurowych, restauracyjnych i hotelowych. Konstrukcja pozwala na pod- wieszenie oprawy w wybranym miejscu wnętrza, korzystając jednocześnie z tylko jednego punktu zasilającego. Dzięki linkom można formować pole świecenia zgodnie z aktualną potrzebą. Net lamps will be great in office, restaurant or hotel. The con- struction allows to suspend the fixture in chosen spots using just one power supply source. Thanks to the cables it is pos- sible to shape the light field according to current needs. net Minimalistyczna forma uzupełnia i doświetla oryginalne wnętrza, zarówno mieszkalne, jak i biurowe. Zagłębione w drewnianym korpusie źródło światła zapewnia komfort widzenia. Dostępna w wersji natynkowej i wpuszczanej o różnych długościach. The minimalistic form completes and lightens up original interiors, both residential and office. Light source, recessed in the wooden body provides the visual comfort. Kreska D is available in the surface and recessed versions of varying lengths. kreska d 006 n o w o ś c i n e w s makieta_00_Layout 1 2021-08-02 17:08 Page 6

Layout 1 - Page 8 Layout 1 Page 7 Page 9