AI Content Chat (Beta) logo

r o b i o k l a s y c z n e / c l a s s i c 082 ROBIO LU 7/2 ROBIO LUX LU 6/1+1 ROBIO LP 5/1 ROBIO LUX LP 4/1 wysięgnik dwuramienny / double boom H – wysokość całkowita / total height h 1/ h 2 – wysokość źródła światła / light source height w – wysięg / arm boom D – średnica stopnia u podstawy / stage diameter in the base d 1 /d 2 – średnica II/III stopnia / 2nd/3rd stage diameter d 3 – średnica wierzchołka / top diameter Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. index wymiary/dimensions [cm] fundament H/h 1 /h 2 /w D/d 1 /d 2 /d 3 foundation 190-1111-410009 ROBIO LP 4/1 500/400/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-510009 ROBIO LP 5/1 600/500/–/75 13,3/7,6/–/6 FBO 80/14,5 190-1111-610005 ROBIO LU 6/1 700/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-611004 ROBIO LU 6/1+1 700/600/400/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-620004 ROBIO LU 6/2 700/600/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-710006 ROBIO LU 7/1 800/700/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-711004 ROBIO LU 7/1+1 800/700/500/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 190-1111-720006 ROBIO LU 7/2 800/700/–/75 13,3/9/7,6/6 FBO 120/14,5 by ELMARCO METAL KOLOR METAL COLOR szary 7043 grey 7043 g rafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie o n request RAL wysięgnik jednoramienny lux / single boom lux 02_classic_01_Layout 1 2022-01-09 17:28 Page 9

Layout 1 - Page 84 Layout 1 Page 83 Page 85