AI Content Chat (Beta) logo

słupy aluminiowe/ aluminium poles 0 9 9 Słupy stopniowane aluminiowe malowane proszkowo, do mocowania na fundamencie P lub wkopy- wane W . Możliwość mocowania na wierzchołku słupa oprawy lub wysięgników 1, 2 lub 3 ramiennych łukowych A W Ł , kątowych A W K lub giętych A W G o różnych kształtach i kombinacjach. Wysokość i wysięg zależy od potrzeb, masy oraz powierzchni wiatrowej oprawy. Przeznaczenie: oświetlenie dróg, ulic, parków, przestrzeni publicznych. Powder coated, staged aluminum poles, P to be mounted on foundation or W dug to the ground. Possibility to mount on the pole top a fixure or 1, 2, 3 arched A W Ł , angular A W K or bended A W G arm booms with different shapes and configurations. Height and boom reach depend on the needs, weight and wind area of the fixture. Designed for: illumination of roads, streets, parks, public spaces. AREM S o p o t , m o l o WYSIĘGNIKI ARM BOOMS 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 4

Layout 1 - Page 101 Layout 1 Page 100 Page 102