AI Content Chat (Beta) logo

t u b u s oprawy / fixtures 124 METAL KOLOR METAL COLOR biały 9003 white 9003 szary 7043 grey 7043 grafitowy 7016 graphite 7016 czarny 9005 black 9005 na zamówienie on request RAL 0PTYKA OPTICS S by ELMARCO index wymiary/dimensions źródło światła/source of light oprawa/fixture wiatr/wind masa/weight L/B/H [cm] W lm lm/W W lm lm/W m 2 kg 195-1111-000103 TUBUS A 43/18/37 36 5760 159 40 3320 81 – 5,5 195-1111-000104 TUBUS A/G 43/18/20 36 5760 159 40 3320 81 –5 195-1111-000105 TUBUS A/D 43/18/20 36 5760 159 40 3320 81 –5 195-1111-000106 TUBUS B 25/13/30 23,5 4100 173 26 2100 81 –5 L – długość / lenght B – szerokość / width H – wysokość / height Przybliżone dane w tabelach na 2022 rok. Dokładne dane dostępne w specyfikacjach. Approximated data for 2022 in tables. Exact data available in specifications. up down up down TUBUS A TUBUS B 05_oprawy_Layout 1 2022-01-09 17:44 Page 21

Layout 1 - Page 126 Layout 1 Page 125 Page 127