AI Content Chat (Beta) logo

Elmarco 81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 7 Poland tel. + 48 58 552 84 27 w w w . e l m a r c o . p l Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020. The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Smart Growth Operational Programme 2014 –2020. okladka_Layout 1 2022-01-09 16:36 Page 1

Layout 1 - Page 132 Layout 1 Page 131