AI Content Chat (Beta) logo

słupy stalowe / steel poles 0 9 7 Słupy stalowe stożkowe ocynkowane ogniowo do mocowania na fundamencie. Grubość ścianki 3 mm lub 4 mm. Możliwość montażu na wierzchołku słupa oprawy lub wysięgników 1, 2 lub 3 ramiennych łukowych S W Ł lub kątowych S W K . Kąt podniesienia 5 0 , 10 0 , 15 0 , kąt rozwarcia 60 0 , 90 0 , 120 0 , 180 0 do wyboru. Wysokość i wysięg zależy od potrzeb, masy i powierzchni wiatrowej oprawy. Przeznaczenie: oświetlenie dróg i ulic. Cone-shaped steel poles, hot-dip galvanized to be mounted on foundation. Steel sheet thickness 3 mm or 4 mm. Possibility to mount on the pole top a fixture or 1, 2, 3 arched S W Ł or angular arm booms S W K . Raise angle 5 0 , 10 0 , 15 0 , opening angle 60 0 , 90 0 , 120 0 , 180 0 to choose. Height and boom reach depend on the needs, weight and wind area of the fixture. Designed for: illumination of roads and streets. SSEL G d a ń s k , u l . N o w a t o r ó w WYSIĘGNIKI ARM BOOMS 03_slupy_Layout 1 2022-01-09 17:38 Page 2

Layout 1 - Page 99 Layout 1 Page 98 Page 100