AI Content Chat (Beta) logo

nowoczesne / modern 039 Nowoczesna latarnia LED, której kolumnę stanowią trzy aluminiowe profile, łączące dolną cylindryczną część z górnym pierścieniem, w którym umieszczone jest szczelne źródło światła LED. Przeznaczenie: oświetlenie parków, dróg osiedlowych, ścieżek pieszych i rowerowych, ogrodów i przestrzeni publicznych. Modern LED lantern, which column is built of three aluminum profiles, connecting the lower cylindrical part with the upper ring, where is fixed tight LED light source. Designed for: illumination of parks, areas around buildings, pedestrian and bicycle paths, gardens and public spaces. BOVER O Optyka S C O B Optyka A S Optics S C O B Optics A S N A Z A M Ó W I E N I E / O N R E Q U E S T S T A N D A R D I P 6 5 C L A S S I / I I C R I 7 0 8 0 I K 0 8 złącze IP55 connection box IP55 do wyboru optional do wyboru optional szkło IK07 glass IK07 2 7 0 0 0 K – 5 0 0 0 0 K 2 0 0 m A – 1 0 5 0 m A 4 0 0 0 0 K p r z y k ł a d / e x a m p l e 01_modern_01_Layout 1 2022-01-09 16:55 Page 28

Layout 1 - Page 41 Layout 1 Page 40 Page 42