PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Chaim Dawid Malinicki, rabin Grodziska do ok. 1932 roku. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Chaim Dawid Malinicki, rabbi of Grodzisk until around 1932. Source: Ganzach Kiddush Hashem Хаїм Давид Малініцький, рабин Гродзіська приблизно до 1932 року. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем Zawiadomienie Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku o śmierci rabina Malinickiego. Źródło: Ganzach Kiddush Hashem Notice of Jewish Community of Grodzisk Board upon the death of Rabbi Malinicki. Source: Ganzach Kiddush Hashem Повідомлення правління Єврейської громади Гродзіська про смерть рабина Малініцького. Джерело: Ганзах Кідуш Хашем 30 31

Synagoga w Grodzisku - Page 31 Synagoga w Grodzisku Page 30 Page 32