PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Wykaz nieruchomości na terenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Grodzisku. Spis nieruchomości na terenie miasta Grodziska w: Akta miasta Grodziska Mazowieckiego. Źródło: Archiwum Państwowe Oddział w Grodzisku List of properties in the area of the Jewish Religious Community of Grodzisk. List of real estate in the city of Grodzisk in: Files of the city of Grodzisk Mazowiecki. Source: State Archive in Warsaw, Branch in Grodzisk Перелік об’єктів нерухомості на території Єврейської релігійної громади в Гродзіську. Перелік нерухомості в місті Гродзіськ в: Картотеки міста Гродзіськ Мазовецький. Джерело: філія державного архіву в Гродзіську 16 17

Synagoga w Grodzisku - Page 17 Synagoga w Grodzisku Page 16 Page 18