PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Synagoga. Rysunek. Autor nieznany. Źródło: Domena Publiczna Synagogue. Drawing. Author unknown. Source: Public Domain Синагога. Малювання. Автор незнаний. Джерело: Суспільна домена 10 11

Synagoga w Grodzisku - Page 11 Synagoga w Grodzisku Page 10 Page 12