PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

WIELKA SYNAGOGA GREAT SYNAGOGUE ВЕЛИКА СИНАГОГА Wielka Synagoga, wybudowana pomiędzy 1859 a 1865 rokiem, na- prawdę była wielka. Stworzony z drewna budynek mierzył ponad 19 metrów długości i ponad 11 metrów szerokości. Wysokość synagogi mogła liczyć nawet 15 metrów. Drzwi wejściowe znajdowały się od frontu, dodatkowe zamiesz- czono również po bokach. Synagoga stanęła przy ulicy Berka Joselewicza 8A, na terenie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Wcześniej ulica nosiła nazwę Bóżnicza. Obecnie jest to ulica Obrońców Getta. Na przełomie XIX i XX wieku za sprawą Szlomo Lejba Mąki i jego żony, synagogę powiększono o murowaną dobudówkę. Widzimy ją na zdjęciach Ewalda Gnilki z czasów II wojny światowej, kiedy burzono budynki należące do Gminy Żydowskiej. Dzięki małżeństwu Mąka, Synagoga mogła pomieścić aż 600 osób - przygotowano 300 miejsc siedzących dla mężczyzn na parterze oraz 300 miejsc dla kobiet - znajdujących się na balkonie oraz w murowanej dobudówce. The Great Synagogue, built between 1859 and 1865, was really big. Карта Гродзіськ Мазовецький з позначеною територією Єврейської громади Made of wood, the building was over 19 meters long and over 11 Джерело: Повітовий центр геодезичної та картографічної документації 8 9

Synagoga w Grodzisku - Page 10 Synagoga w Grodzisku Page 9 Page 11