PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

Maurycy Apfelbaum. Źródło: Domena Publiczna Maurycy Apfelbaum. Source: Public Domain МАУРИЦІЙ АПФЕЛЬБАУМ. Джерело: Суспільнa домена 22 23

Synagoga w Grodzisku - Page 23 Synagoga w Grodzisku Page 22 Page 24