PS
Piotr Strzemieczny
Content thumbnail Synagoga w Grodzisku

SYNAGOGA W ŚRODKU SYNAGOGUE INSIDE СИНАГОГА ВСЕРЕДИНІ Ksiądz Bojanek w swojej książce wspomina, że w grodziskiej syna- godze na okiennicy znajdował się namalowany biały orzeł. Salomon Neuhaus (Nasze miasteczko Grodzisk, 2022) ujawnia, że na ścia- nach synagogi namalowano między innymi widoki Erec Israel czy Świątynię Jerozolimską. „Tradycją jest, że artyści zdobiący synagogi pozostać anonimowi, dlatego nie wiadomo, kto wykonał wschodnią ścianę, która zachwyca pięknymi malowidłami. Legenda głosi, że anonimowy malarz po skoń- czeniu ściany wschodniej spadł z rusztowania i się zabił”. Grodziską synagogę zdobił również Mojsze Apelbojm (Maurycy Apfelbaum), pochodzący z Mszczonowa artysta, członek Jung Idysz. Apelbojm uszlachetnił synagogę znakami zodiaku. Maurycy Apfelbaum. Źródło: Domena Publiczna Maurycy Apfelbaum. Maurycy Apfelbaum Source: Public Domain МАУРИЦІЙ АПФЕЛЬБАУМ. Urodził się w Mszczonowie w 1887 roku, zmarł w Katowicach Джерело: Суспільнa домена w 1931 r., należał do artystycznej, awangardowej grupy Jung Idysz z Łodzi. W 1901 roku opuścił Mszczonów, a w 1905 roku rozpoczął naukę na Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie. W 1921 roku wrócił do Polski, gdzie rozpoczął pracę w Teatrze Żydowskim w Warszawie oraz w jidyszowych gazetach jako dziennikarz kulturalny. 22 23

Synagoga w Grodzisku - Page 24 Synagoga w Grodzisku Page 23 Page 25